Organizační a protiepidemická opatření pro 1. kolo NP

200926_np_opatreni_organizacni

200926_np_opatreni_protiepidemicka