Pozvánka na Volební VH ČSKe

POZVÁNKA

na Valnou volební hromadu
Českého svazu karate

*Datum konání:*
12 . 6 . 2012 od 16:00

*Místo konání:*
TJ KOVO
Nad Kapličkou 15
Praha 10
100 00

Valné volební hromady se může zúčastnit dle platných stanov Českého svazu karate pouze 1 delegát s hlasem rozhodujícím za vyslaný subjekt, který při prezentaci předloží řádně vyplněný delegační lístek potvrzený podpisem statutárního zástupce a razítkem.

Při prezentaci může být provedena kontrola členských průkazů.

Těším se na Vaši účast.
S pozdravem

Ing. Jiří Boček
předseda ČSKe

*Dokumenty ke stažení:*
Pozvánka VH 12-06-2012.pdf
Program jednání VH ČSKe 2012.pdf
Delegační lístek VH ČSKe 12.6.2012.pdf
Jednací řád volební VH ČSKe 2012.pdf
Volební řád VH ČSKe 2012.pdf