Prezident Českého karate na Mistrovství Evropy

Během Mistrovství Evropy v chorvatském Zadaru se konala také schůze kongresu, na kterém byli přítomni prezidenti členů Evropské federace a dále se také konalo několik schůzí nejvyššího výkonného orgánu Evropské federace karate – Executive Committee. Na velmi složitých jednáních bylo řešeno mnoho bodů ze světa karate, jako je např. kalendář soutěží či ekonomické záležitosti.

Prezident Českého svazu karate, pan Jiří Boček, zde zastupoval nejen Českou republiku a České karate, ale také Evropskou federaci z pozice 1. vice-prezidenta. Během probíhajícího Mistrovství také předával medaile vítězům.

Jsme hrdí, že české karate má svého zástupce v tak významné funkci jako je 1. vice-prezident Evropské federace karate.