Proběhl seminář na nová pravidla WKF

Ústecký SKR SPORT UNION, z pověření VV ČSKe a KR ČSKe, uspořádal seminář rozhodčích z nových změn v pravidlech rozhodování karate, a to v těsně před zahájením nové sezóny 2012.

Na 30 rozhodčích republikových licencí, doplněných o dva regionální rozhodčí a (pouze) 3 kouče (i přes nabídku bezplatné účasti všech zájemců z řad trenérů) absolvovalo nejen dvouhodinový výklad nových změn, ale také praktické cvičení nových povelů a hodnocení.

Praktická část pak proběhla opět za početné účasti uvedených rozhodčích na prvním kole ligy družstev kumite. Nutno podotknout, že řada rozhodčích podala v rámci své individuální přípravy svůj výkon zdarma.

Nad celým seminářem bděla kompletní Komise rozhodčích ČSKe, Josef Rajchert, Jaroslav Nekola a Jaromír Musil, který navíc celý seminář administrativně zabezpečil včasnými informacemi i do členské základny.

Pomocnou ruku podávali při vysvětlování sporných momentů v rozhodování i ostatní tři přítomní mezinárodní rozhodčí.

Konečné upřesnění změn a kosmetické úpravy nových pravidel, budou známy po ME Baku v závěru měsíce února.