Proběhlo školení trenérů 6-2013

První červnový víkend proběhlo v Českých Budějovicích již tradiční školení trenérů na ZŠ Emy Destinové pod vedením lektorů TMK ČSKe.

I když se Česká republika začala potýkat s deštěm a následně pak povodněmi, v Českých Budějovicích se i přes tyto nástrahy školení a doškolení uskutečnilo. Celého školení se zúčastnila ve dvou dnech necelá padesátka cvičenců. Školení bylo pod vedením předsedy TMK Jaromíra Musila a členů komise Jiřího Faktora a Ivy Keslové. Lektorský sbor pak doplnili externí lektoři Miroslav Hýsek, Josef Zvěřina, David Vlk, Martin Sláma a právnička paní Halodová.

   

Sobotní den byl rozdělen celkem do šesti bloku. Z toho tři dopoledne a tři odpoledne. Jako první zahájil školení Miroslav Hýsek (asistent reprezentace na kumite), který novým i stávajícím trenérům ukázal, co vše je možné použít a hlavně co se skrývá pod pojmem kondiční přípravy. V druhém dopoledním bloku pak převzala teoretickou část paní Halodová, která nastínila trenérům důležité poznatky z právního hlediska. Například v oblasti práva a povinností při ochraně veřejného zdraví, zodpovědnost za svěřené osoby při tréninku, dopady zranění při tréninku nebo na závodech, nutné a jiné aspekty při pořádání soustředění a jiných sportovních akcí, pojištění odpovědnosti atd. Ve třetím dopoledním bloku převzal trénink předseda TMK Jaromír Musil. Trénink byl zaměřen na novou pasáž ze zkušebního řádu Shotokan karate a to sekci OYO-IDO.

   

Po krátké polední pauze převzal první odpolední část Martin Sláma, kde zopakoval vše důležité k první pomoci, obnově životních funkcí po úrazu a jiné na toto téma. Všichni si pak měli možnost vyzkoušet na figuríně masáž srdce a umělé dýchání. V dalších dvou částech pak už byla praxe pod vedením Jiřího Faktora na téma základy kumite a následně pak Josefa Zvěřiny z pohledu na techniku z jiné než sportovní stránky.

   

Závěrem pak proběhly zkoušky STV DAN, kde se bohužel přihlásili pouze dva žadatelé na 2. a 3. Dan, kteří dle slov předsedy TMK předvedli skvělý výkon. Celé zkoušky proběhli podle nového zkušebního řádu a žádná z uvedených pasáží cvičence nezaskočila. Dá se říci, že komise neměla ke zkoušce žádné připomínky. Komise pro tyto zkoušky byla ve složení Jaromír Musil, Jiří Faktor, Iva Keslová a přísedící Josef Zvěřina a Václav Liška.

Zkušební komise a úspěšní nositelé nových STV DAN

Nedělní den byl pak ve znamení kata. Tohoto semináře měli možnost se nově zúčastnit i rozhodčí Českého svazu karate, kteří mají povinný alespoň jeden seminář na kata pro získání nejvyšší licence SA kata ČSKe. Tuto část zahájil Jaromír Musil se stylem Goju-Ryu a cvičenci měli možnost si zacvičit a uvědomit některé důležité kombinace z kata SEISAN včetně Bunkai a odlišnosti jednotlivých škol. Následně pak prostřednictvím Ivy Keslové byly probrány základy stylu Shotokan a kata Jion. Při výkladu pak byl nápomocen Tomáš Dvořák při ukázce Bunkai na tuto kata. Aby mohli cvičenci lépe porovnat změny a rozdíly, následovala kata JION ze stylu Shito-Ryu v podání Jaromíra Musila a hned poté kata JION ze stylu Wado-Ryu v podání Davida Vlka. Obě kata jak Shito-Ryu tak Wado-Ryu byly předvedeny i s vysvětlením Bunkai. Všichni cvičenci si tyto rozdíly také vyzkoušeli zacvičit. Na plánu bylo ještě porovnání kata Kanku-Dai ze stylu Shotokan se stejným Embusen, které najdeme ve stylu Shito-Ryu pod názvem Kosokun-Dai a ve Wado-Ryu pod názvem Kushanku. Protože již však nezbyl čas, tyto uvedené kata byly pouze vysvětleny, ukázány a procvičeny trenéry, avšak bez detailních rozborů Bunkai jako tomu bylo u předchozích kata.

   

Závěrem školení proběhla krátká schůzka členů komise TMK, která se usnesla na změně uspořádání školení trenérů. Období uskutečnění zůstává stejné a to první víkend v červnu a první víkend v listopadu. Školení trenérů se nově bude konat ve čtyřech částech ČR a to na severní Moravě, jižní Moravě, jižních Čechách a severních Čechách. Každé školení ale bude probíhat střídavě v těchto částech ČR, takže se do každé oblasti vrátí nejdříve za 2 roky a to z důvodu, aby všichni měli možnost se zúčastnit školení a doškolení v co nejbližší části k domovu. Následný program tedy bude vypadat následovně. Další školení proběhne 2. 11. 2013 v Ostravě, následně pak 31. 5. – 1. 6. 2014 proběhne školení v Nymburku a listopadový termín bude uspořádán ve dnech 1. – 2. 11. 2014 v Brně. Poté se opět školení vrátí do Českých Budějovic v termínu 06/2015.

účastníci nedělní části i s rozhodčími