Proběhlo školení trenérů ČSKe

Ve dnech 12. – 13. 11. 2011 proběhlo v Havířově školení a doškolení trenérů I., II. a III. třídy ČSKe. Semináře se zúčastnilo celkem 49 trenérů z Českého svazu karate, což je velice dobrá účast protože, i když tento seminář byl dlouho dopředu avizovaný, sešli se v tento den v kalendáři hned další akce karate.

   

Seminář byl rozdělen do tří bloků. První blok vedl předseda TMK ČSKe Jaromír Musil a byl zaměřen na odlišnosti stylů karate WKF a OYO-IDO – volné techniky karate.

V druhém bloku, který byl pod vedením Ing. Ondřeje Musila předsedy rady reprezentace a byl zaměřen na KUMITE. V této části byli i probrány nové připravované změny v pravidlech, které nastanou od roku 2012.

V neděli ve třetím bloku bylo na programu KATA, které proběhlo pod vedením Tomáše Dvořáka člena TMK ČSKe pro oblast KATA. Zde si účastníci sami vybrali kata, které by měli zájem v tříhodinovém bloku probrat. Ve volbě zvítězili kata Heian Yondan, Kanku-Dai a Seipai.

   

O nové uchazeče trenérské třídy licence C (III. třídy) mimo praktickou část, která probíhala současně s trenéry pro doškolení, se postaral Dr. Michal Hrubý Ph.D, který účastníkům poskytl informace v oblasti didaktiky, sportovního tréninku, traumatologie a regenerace ve sportu. Přednášku anatomie, fyziologie a zásady první pomoci, která proběhla pod taktikou paní MUDr. Poláčková.

Jediná věc, která nás mrzí, ale kterou asi nikdo z nás neovlivní je, konání akcí ve stejný termín, kdy se koná školení trenérů, i když termíny jsou stanoveny rok dopředu.

A proto touto cestou informuji i o akcích TMK v roce 2012 a ty jsou:
*– 2.-3. 6. 2012 – 1. část školení a doškolení trenérů ČSKe*
(Č. Budějovice)
*– 10.-11. 11. 2012 – 2. část školení a doškolení trenérů ČSKe*
(v současné době probíhá výběrové řízení na místo konání)

I když až do konce semináře nevydržel již zmiňovaný počet účastníků a někteří se z různých důvodů omluvili a odjeli dříve, dá se toto školení hodnotit za úspěšné a s dobrou účastí.

Všem zúčastněným bych chtěl poděkovat za jejich účast a těšíme se na další akci karate v ČR. Mé poděkování patří i pořadateli celé akce panu Frantovi M. a Severomoravskému svazu karate.

Předseda TMK ČSKe
Jaromír Musil