Protiepidemická opatření na turnajích ČSKe

Vážení členové ČSKe,

vyhlášení nouzového stavu v kombinaci s krizovým opatřením vlády ČR ze dne 25.11.2021 se pochopitelně dotýká i nadcházejících turnajů pořádaných Českým svazem karate. Proto si zde dovolujeme shrnout některé základní body, které je potřeba při účasti na turnajích dodržovat.

Samotných soutěží se momentálně může účastnit max. 100 osob (tedy závodníků, koučů, rozhodčích, realizačního týmu apod.). Turnaje tedy budou z hlediska harmonogramu organizovány tak, aby byl tento limit na soutěžní ploše vždy dodržen. Proto budou na soutěžní plochu vpouštěni pokaždé pouze účastníci právě probíhajících kategorií.

Na tribunách může být max. 1000 diváků.

Samozřejmostí je nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Výjimka se vztahuje pouze na sportovce v době soutěže a dále na trenéry a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti. Zjednodušeně řečeno tedy musí nosit ochranu dýchacích cest všichni kromě těch, kteří se právě účastní soutěžního zápasu přímo na tatami.

Další podmínky jsou stanoveny pro samotný vstup na sportoviště, ať už se jedná o přímé účastníky či o diváky. Zde je stručný a zjednodušený přehled podmínek, které musí účastníci v jednotlivých věkových kategoriích splňovat:

 1. Děti do 11 let včetně
 • nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění Covid-19
 • neprokazují bezinfekčnost
 1. Děti od 12 do 17 let včetně
 • nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění Covid-19
 • musí prokázat bezinfekčnost jedním z následujících způsobů:
  • RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem – pro účely sportovních aktivit má platnost 7 dní
  • certifikát o provedeném očkování
  • laboratorní potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19 (max. 180 dní od prvního pozitivního testu)
 1. dospělí od 18 let
 • nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění Covid-19
 • musí prokázat bezinfekčnost jedním z následujících způsobů:
  • certifikát o provedeném očkování
  • laboratorní potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19 (max. 180 dní od prvního pozitivního testu)
  • zahájené ale doposud neukončené očkování + RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem

Celé znění krizového opatření je k dispozici např. na tomto odkazu:

https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/omezeni-maloobchodu-a-sluzeb-1066.pdf

Mimořádné opatření týkající se nošení ochranných prostředků dýchacích cest je k dispozici např. zde:

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/10/Mimoradne-opatreni-%E2%80%93-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-1.-11.-2021-do-odvolani.pdf