Report z hl. školení trenérů TMK ČSKe

Hlavní školení TMK ČSKe Brno, 2018

Brno přivítalo ve dnech 23.11. až 25.11.2018 hlavní školení trenérů Českého svazu karate. Celkově bylo školení rozděleno do dvou částí. První část byla praktická a druhá část měla čistě teoretický charakter. Praktická část probíhala v Sport & Karate center a teoretická část byla na půdě Masarykovy univerzity resp. na Fakultě Sportovních studií.

V pátek se začalo praktickým cvičením. To probíhalo pod vedením J. Musila a jeho obsahem byla korekce technik kihon a kihon ido ve vztahu k jednotlivým stylům.

Sobota 24.11.2018 byla zaměřena čistě na teoretické poznatky. Úvod patřil předsedovi komise M. Hrubému, který trenéry seznámil s obsahem a průběhem školení. Vysvětlil jeho skladbu a rozdílnost k předcházejícím projektům. První přednášející byl Dr. Cacek. Proděkan FSS, MU v Brně – specialista na přípravu sportovců. Jeho přednáška o plyometrickém tréninku měla velký úspěch. Dále maraton přednášek pokračoval přednáškou Ing. I. Hrnčiříkové, která se věnovala redukci tělesné hmotnosti do jednotlivých váhových kategorií. Dalším přednášejícím byl Mgr. T. Kalina, který se věnoval vytrvalostnímu tréninku v karate. Důležitým tématem, aktuálně řešeným i ve vztahu ke státní reprezentaci, je sportovní diagnostika. Mgr. I. Struhár se věnoval právě diagnostice v karate a transferu výsledků do tréninkového procesu. S pozitivním ohlasem se setkala přednáška P. Harsy na téma psychologické přípravy v tréninkovém procesu karate.

Poslední den byl opět ve znamení praxe. Využili jsme poznatků aktuálně skončeného MS v Madridě /WKF/. J. Musil posluchačům přednášel nové změny v pravidlech a M. Hrubý přenášel tyto nové poznatky do praxe.

Celkově se školení setkalo s pozitivním ohlasem všech trenérů. Tímto komise TMK ČSKe děkuje všem trenérům za hojnou účast a pozitivní přístup. Doufáme, že poznatky, které trenéři získali, úspěšně přenesou do svých mateřských oddílů.