Report z hlavního školení TMK ČSKe v Brně

Dobrý den,

Ve dnech 29.11.2019 – 1.12.2019 proběhlo na Fakultě Sportovních Studií v Brně hlavní 7 – dmi kreditní školení TMK ČSKe. V těchto krásných prostorách byl dán tentokrát větší prostor na samotné cvičení karate. Tyto praktické bloky vždy probíhaly v dopoledních hodinách, a to v sobotu pod vedením Ing. Růžičky /reprezentační trenér ČR kata/. Obsahem byla biomechanika základních technik karate, všech stylů karate. Tyto velmi důležité principy vyústily v samotný nácvik kombinací a celkových karate kata. Nedělní dopolední blok měl na starosti Petr Kubička /reprezentační trenér ČR kumite/. Petr se zaměřoval na aktuální trendy v kumite, možnosti využití jednotlivých podráženích technik. Následně byla velmi zajímavá prezentace forem kumite u jednotlivých stáních reprezentací, průřezem z celého světa.
Teoretická část byla věnována pravidlům karate. Před blížícím se MČR se trenérům aktuální informace z úst Jarka Musila budou jistě hodit. Součástí teoretické části byl dlouhý blok věnovaný rozvoji rychlosti.
Tímto bych chtěl všem zúčastněním poděkovat za pozitivní atmosféru vysoké cvičební nasazení. Dále bych chtěl poděkovat všem lektorům a velmi zajímavé příspěvky.

Ještě jednou děkuji všem a přeji mnoho zdaru na MČR 2019.

S pozdravem
PaedDr. Michal Hrubý, Ph.D.
předseda TMK ČSKe