Reprezentační soustředění 1/2015

Jak již bylo avizováno v programu reprezentace, které naleznete zde, se ve dnech od pátku 16. ledna do neděle 18. ledna uskutečnilo reprezentační soustředění před připravovaným výjezdem na ME mládeže ve Švýcarském Curychu.

Soustředění se zúčastnila většina celého výběru pro toto mistrovství a jako pomocníci byli přizváni někteří závodníci ze seniorské reprezentace pro pomoc při tréninku, zejména v kategorii kumite. Celkem akce se zúčastnilo 26 závodníků.

O trenérský dohled se postaral po dobu soustředění celý team Rady reprezentace a to jmenovitě Ing. Ondřej Musil, Bc. Miroslav Hýsek a Petra Piskačová v oblasti kumite a Iva Keslová s Jaromírem Musilem v oblasti kata.

Celé soustředění také plnilo nejen úkol posledního doladění formy a taktiky ale především stmelení kolektivu pro tento výjezd. V oblasti kumite se jednalo zejména o najití společné cesty při koučování na tatami a v oblasti kata pak následně o taktiku a správnosti nasazení kata proti soupeřům.

Závěrem proběhla krátká schůzka členů rady reprezentace a následné rozdělení povinností a úkolů všech členů pro lepší celkovou práci celého teamu.

Jménem reprezentace bychom chtěli všem zúčastněným poděkovat za jejich přístup, nasazení a zodpovědnost při tomto setkání.