Setkání VIP klubu

.=
Dne 19.12.2009 se konalo setkání členů VIP klubu ČSKe a to při příležitosti konání významné sportovní akce v bojových uměních Noci Mistrů 2009 V TOP hotelu Praha.

.=
Jeho členové na návrh předsedy ČSKe Jiřího Bočka hlasovali o přijetí nových členů. Požadavky na přijetí byly průběžně získávány od krajských sdružení, či sportovních klubů a to v počtu 12.

.=
Stávající členové rozhodli o přijetí následujících sedmi významných členů našeho svazu do VIP klubu ČSKe:

Koloc Bohumil, Ing.
Blaho Ľudovít, Ing.
Sláma František
Průcha Karel, Ing.
Štěpán Pavel, Ing.
Ryska Vladimír
Sochatzi Jan

Novým členům srdečně blahopřejeme.
Prosím všechny současné členy VIP klubu o zaslání své současné foto, adresy a telefonu na E-mail ČSKe bojová.umeni@seznam.cz