školení rozhodčích ČSKe 2011

Kata a kumite
—————

**Termín:**
pátek – neděle 4. – 6. 2. 2011

**Místo školení:**
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, ul. Sociální péče směr Severní Terasa pod „Shell“ , Blok C , školící CVDV 5.patro,

**Čas:**
Sraz v pátek dne 4. 2. 2011 v 17,30
Zakončení v neděli v odpoledních hodinách, dle počtu účastníků.
Po skončení školení a vyhlášení výsledků je pro zájemce možnost vykonání zkoušek na vyšší STV (kyu- DAN).

**Pátek:**
Výklad vybraných kapitol z pravidel, testy.

**Sobota:**
praxe na soutěži všech věkových kategorií, sportovní hala
T Mobile Dobětice (za Lidlem) nástup v 8,30

**Neděle:**
testy + praxe- cvičení kata, tělocvična ZŠ ul. Rabasova (za Lidlem – ne sportovní hala), vyhodnocení

**Přihlášky:**
emailem: musil@gojuryu.cz + kopie (josef.rajchert@kzcr.eu, info@karate-rajchert.cz)

**Ubytování:**
Koleje UJEP v místě školení , noc/osoba/ cca 250,- Kč, kontakt p. Gruzovská nutno včas rezervovat, tel.475282374, nebo gruzovska@rek.ujep.cz.
Ostatní ubytování individuálně např. Penzion Soc. Péče, p. Špačková 477115161.
vedle nemocnice! Cca 270,-Kč…

**Lektoři:**
KR ČSKe -mezinárodní rozhodčí:
Mgr. Josef Rajchert, Jaroslav Nekola, Jaromír Musil.

**Poznámka:**

.=
Povinná ústroj rozhodčích dle Pravidel a karate-gi pro kata povinné. Nutný Průkaz karate s platnou prohlídkou a známkou ČSKe 2010 (2011). Pravidla karate.
Poplatek 300,- Kč pouze na místě.

.=
V teoretické části budou probrány novinky z mezinárodního školení, úpravy nových Pravidel a vybrané momenty z rozhodování. Dbejte včasného příchodu.
Náhradní školení rozhodčích proběhne na včas avizovaném turnaji ČSKe v sezóně 2011.

.=
Rozhodčí, kteří se nezúčastní oficiálního školení budou do dalšího školení rozhodovat za odměnu v nižší licenci. Termín náhradního školení bud upřesněn v měsíčním předstihu.

.=
Cena náhradního školení byla stanovena na 900,-Kč
Z oficiálního a národního školení jsou osvobozeni mezinárodní rozhodčí s platnou licencí.

.=
Rozhodčí i soudci mají povinnost do 14 dnů uhradit výši poplatku za licence 1.000,- a 700,-Kč (dle rozh. třídy) na účet ČSKe. Oznámení rozhodčí, kteří v roce 2010 přeplatili uvedenou částku, (viz. seznam předložený na školení) tento poplatek o přeplatek poníží. Uhrazení poplatku je třeba nahlásit-doložit, po provedené platbě, Komisi rozhodčích. Vyšší licence budou vypláceny až po doložení úhrady výše uvedeného poplatku.

Úspěšní noví národní rozhodčí jsou osvobozeni od poplatku za školení.

Mgr..Josef Rajchert za KR ČSKe

Změny vyhrazeny.

Český svaz karate IČO :00540897
Na rozcestí 4 Č.ú. :1750206504/0600
190 00 Praha 9 Tel.+420 284 826 880

ke stažení pozvánka: skoleni-rozhodci-2011.pdf
ke stažení nominace 2011: nominace-rozhodci-2011-(2).pdf