Školení rozhodčích ČSKe 2019

*Přihlášky a poplatky se provádí přes systém ČUBU a to nejpozději do 10.03.2019 na adrese:*
http://www.cubu.info/cesky-svaz-karate/souteze&detail=198 (registraci musí provést na základě přihlášení do systému statutární osoba klubu a funguje stejným systémem jako přihlášení na soutěže)

*UPOZORNĚNÍ!*

Odesláním přihlášky, která je podkladem pro vystavení pokynů k platbě prostřednictvím přihlašovací databáze na www.cubu.info se účastník zavazuje zúčastnit akce a zároveň uhradit celkovou cenu za školení/seminář, a to i za předpokladu, že se školení/semináře nezúčastní, bez ohledu na důvody jeho neúčasti. Prominutí úhrady je možné pouze na základě písemného souhlasu Českého svazu karate, z.s., nebo odhlášení ve stanoveném termínu. O vrácení poplatku za neúčast lze požádat zasláním žádosti a lékařské prohlídky do 10ti dnů od data konání akce na sekretariát svazu (info@czechkarate.cz)

*2 KREDITY PRO TRENÉRY!*

Formou semináře se mohou zúčastnit semináře i trenéři. Teoretická část proběhne v pátek 22.3.2019 od 16:00-20:00 a zúčastnění trenéři získají 2 kredity do školení trenérů.

Pozvánka ke stažení: 006 pozvanka na seminar Brno.pdf