Školení rozhodčích – změna

Školení rozhodčích ČSKe v roce 2011 bude uspořádáno v novém harmonogramu.
Termín školení sobota 5.2.- neděle 6.2.2011

**Místo školení :**
Praxe rozhodčích a soudců (kteří si chtějí zvýšit licence,získat novu licenci) při Ústeckém regionálním poháru – T MOBILE , Výstupní 2, Ústí nad Labem, Dobětice

**Teoretická část a testy:**
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, pavilon B ,5.patro -neděle 9,00.

**Praxe kata:**
ZŠ Rabasova , DO-JO SPORT UNION, Ústí nad Labem, Dobětice -13,00

**Program školení:**

Sobota 5.2.2011
8,30 – 18,00 rozhodování při soutěži ÚRP, hl.rozhodčí Vl.Janda
Této soutěže (praxe) se za honorář (700,-/500,-) zúčastní noví rozhodčí a rozhodčí se zájmem o zvýšení kvalifikace.

Neděle 6.2.2011 -prezentace všech rozhodčích
09,00-09,45, test disciplíny kumite, (z účasti jsou osvobozeni aktuální mezinárodní rozhodčí)
10,00-10,45 testy kata

10,45-11,30 vyhodnocení testů. Po vyhodnocení testů bude vyhlášení výsledků a přidělení licencí. Rozhodčí, kteří si nezvyšují licenci kata, mohou odcestovat.
Po vyhodnocení testů bude vyhlášení výsledků a přidělení licencí. Soudci, kteří si nezvyšují licence mohou odcestovat.

13,00 praxe soudců na zvýšení licencí disciplíny kata, vyhlášení vyhodnocení nových tříd soudců kata.

Licence rozhodčích RA a RB budou přidělovány na základě výsledků testů, viz Směrnice KR ČSKe , a hodnocení KR ČSKe za uplynulou sezónu.
Všichni účastníci školení uhradí na místě účastnický poplatek 300,-Kč a do doby jednoho měsíce na účet ČSKe příslušnou částku za licenci na sezonu (1.000,-/ 700,-Kč)

Budou ustanoveni držitelé a licence karate Referee a stanoveni lektoři KR ČSKe pro sezonu 2011/2012.

Náhradní školení rozhodčích bude oznámeno, až po nutnosti uspořádání z neúčasti rozhodčích na výše uvedeném a termín bude oznámen v předstihu. Minimální poplatek náhradního školení byl stanoven opět v částce 900,- Kč, při minimálním počtu 5 a více zúčastněných. Ostatní rozhodčí, kteří se nezúčastní školení, budou mít po dobu do dalšího školení nižší licenci.

Školení nových rozhodčích, pro zájemce z lokality severní a jižní Moravy, bude uspořádáno ve spolupráci s p. Markem Frantou SmKSKe.
Předpokládaný termín je na pátek/sobotu/neděli 4.-6.3.2011. Místo a časový harmonogram a bude upřesněn.

V Praze dne 18.1.2011
Mgr. Josef Rajchert
za Komisi rozhodčích ČSKe

ke stažení testy kata zde: CSKe Referee testy – kata 2009.pdf
ke stažení testy kumite zde: CSKe Referee testy – kumite 2009.pdf