Školení trenérů a svazové zkoušky STV Luhačovice

Ve dnech 5. a 6. července se v Luhačovicích konalo školení trenérů pod vedením doc. Sližíka a Mgr. Veithové. Do programu bylo zahrnuto motorické učení v praxi v rámci KATA a dále také rozvoj kognitivních a koordinačních schopností v praxi v rámci KUMITE. Dále také proběhly svazové zkoušky STV.