ŠKOLENÍ TRENÉRŮ A ZK. KOMISAŘŮ

.=
ve dnech 24.-25. října 2009 proběhlo v Ostravě pod vedením Českého svazu karate ve spolupráci se Severomoravským svazem karate a Českým svazem karate Goju Ryu školení a doškolení trenérů II a III.třídy. Školení se zúčastnilo přes 60 trenérů z toho 23 nových adeptů na trenéry III.třídy.

.=
Školení proběhlo pod vedením předsedy Trenérsko-metodické komise ČSKe Jaromíra Musil 5.Dan, Tomáše Dvořáka 4.Dan, Michala Hrubého 4.Dan a Víta Štencela 2.Dan.

.=
Celé školení bylo završeno seminářem pro zkušební komisaře na kterém byl představen nový zkušební řád stylu Shotokan.