Soustředění reprezentace se Sebou

*Soustředění reprezentace s Antonio Olivou Sebou 8. – 10.dubna 2011*

V Jablonci nad Nisou v dojo KABU TJ Bižuterie proběhlo ve dnech 8. – 10. dubna 2011 další ze seriálu soustředění reprezentace s panem Sebou. Pan Seba navázal na svou předchozí mnohaletou práci s českým reprezentačním týmem – kumite . Úvodem shrnul technicko – taktické prostředky, kterými disponují čeští závodníci. Upozornil na některé základní chyby a zlozvyky, které stále v rámci českého kumite neustále přetrvávají. Jako například nepochopení resp. špatná práce se vzdáleností během zápasu, nedostatečná fyzička, slabé nasazení, nedůrazné techniky.

V další části soustředění pan Seba shrnul důležitost jednoty a harmonie jednotlivých stránek osobnosti(fyzická, racionální a emotivní stránka) ve vztahu k optimálnímu výkonu závodníka v průběhu sportovního zápasu. Zdůraznil důležitost správného rozvržení sil a „hospodaření s energií“ během sportovního zápasu.

V závěru večerního sobotního tréninku sestavil karatistickou „mapu Evropy“ : rozdělil státy Evropy do 5 skupin podle závodníků, typického charakteru jejich výkonu, stylu zápasení, taktiky zápasu, podpory ze strany rozhodčích, kvality kaučů a kaučování i z celkového pohledu na jejich přístup ke kumite.

V nedělní části soustředění potom vycházel z této „mapy Evropy“ a ve spolupráci s jednotlivými přítomnými reprezentanty sestavil vhodné modely taktického chování při zápase se závodníky z jednotlivých skupin. To vše bylo doplněno řadou praktických rad.

Soustředění však nebylo jen jakýmsi teoretickým seminářem zaměřeným na sportovní zápas podle pravidel WKF. Výklad byl doprovázen praktickým cvičením zahrnujícím nácviky jednotlivých taktických řešení modelových situací, ke kterým během zápasu dochází.

Soustředění bylo zaměřeno primárně na přípravu na Mistrovství Evropy seniorů 2011. To bylo hlavním motivem, který určoval jak teoretické rozbory, tak i praktická cvičení a nácviky.

Na závěr reprezentační trenér ing. Ondřej Musil oznámil nominaci na MES 2011, Curych, Švýcarsko v disciplíně kumite