Státní znak – Aktualizováno ! ! !

*10.3.2010*

VV upřesňuje výklad usnesení U1-01/2010 ve věci nošení státních znaků. VV schvaluje nošení státních znaků pro členy reprezentace ČSKe na mistrovských soutěžích ČSKe (Národní pohár, Liga a M ČR), kde můžou závodníci startovat za své oddíly a užívat státní znak. Seznam těchto závodníků je vždy aktualizován a musí být zveřejněn na oficiálních internetových stránkách ČSKe.

Dále může být rozšířen po dohodě s národními svazy : Český svaz karate goju-ryu, Shikon Budokai ČR, Český svaz karate JKA za stejných podmínek, že na stránkách ČSKe budou zveřejněny aktuální seznamy reprezentantů, kteří jsou oprávněni nosit tento znak. Dále tento znak může být používán na všech závodech v ČR i v zahraničí, kdy závodník startuje jako člen reprezentačního týmu ČSKe.

*9.2.201*
Usnesení U1-01/2010:

Na soutěžích pořádaných nebo dotovaných ČSKe, může závodník na místě k tomu pravidly karate určeném nosit znak vysílající organizace, za kterou na dané soutěži startuje, resp. se registroval (viz startovní listina).

Výklad:
=======
Nošení velkého státního znaku je tedy povoleno pouze závodníkům nominovaným na daný turnaj vedením státní reprezentace ČR, startujícím za státní reprezentaci a tedy reprezentujícím Českou republiku.

VV ČSKe
9.2.2010