UK FTVS – Trenér 1.třídy 2015/2016

Vážení sportovní přátelé,

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze připravuje ve školním roce 2015/2016 další běh Trenérské školy pro trenéry různých sportovních svazů a občanských sdružení.

Jedná se o nejvyšší trenérské vzdělání v daném sportovním odvětví.
Na závěr úspěšného studia získá frekventant osvědčení ve čtyřech jazykových mutacích vč. vysvědčení, jehož platnost lze uplatnit i v zahraničí.

Tyto dokumenty vytvářejí podklad pro vydání trenérského průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňují základní podmínku pro vydání živnostenského listu.

Veškeré další informace o kurzech CŽV , které pořádá FTVS najdete na webových stránkách fakulty v sekci pro veřejnost ( www.ftvs.cuni.cz )

V případě zájmu prosím kontaktujte TMK ČSKe na e-mail tmk@czechkarate.cz

Ukončení přihlášek 1.6.2015 !!!!