WKF Certifikát terapeut. osvobození

Vážené dámy a pánové,

podle antidopingových pravidel WKF a v souladu s WADA codexem, sportovci, kteří jsou léčeni z důvodu nemoci nebo z jiného důvodu užívají léky, které mohou spadat pod Seznamu zakázaných látek, by měli zažádat o Certifikát terapeutického osvobození (TUE), který opravňuje sportovce, aby potřebné léky užíval bez sankcí při antidopinkové kontrole.

*WKF akce, které vyžadují toto Osvobození (TUE):*

Mistrovství světa karate WKF
Continental Karate mistrovství
Mistrovství světa klubů
Karate 1 – Premier League
Mistrovství Evropy regionů

Žádost musí být zaslána na WKF sekretariát a bude posouzena podle WKF TUE komise. Pro více informací o procesu navštivte webovou stránku WKF zde: www.wkf.net/index.php?opti… nebo stránky WADA: www.wada-ama.org

Ke stažení originál dopis WKF – events: TUE events.pdf