Zápis z jednání prezidia 01/2017

*Body z jednání prezidia ČSKe  01 – 04/2017*

 • Prezidium ČSKe schválilo předložený rozpočet komise rozhodčích a bude předložen ke schválení VV ČSKe.
 • Prezidium neschvaluje směrnici komise rozhodčích a zasílá podklady pro přepracování.
 • Prezidium ČSKe schválilo nová pravidla WKF s účinností od 01. 04. 2017. Žádá KR k dopracování dodatků pravidel pro soutěže ČR. (Např. velikost tatami, autorizované ochranné pomůcky a oděv, nebo počet rozhodčích na soutěžích pro žáky.
 • Prezidium ČSKe schvaluje předložený rozpočet úseku STK a bude předložen ke schválení VV ČSKe.  
 • Prezidium ČSKe schválilo níže uvedené soutěže včetně výše dotace na soutěž. Na základě nárůstu účastníků je nutné zabezpečit turnaje na 6 tatami pro všechny soutěže.

NÁRODNÍ POHÁRY DOROSTU, JUNIORŮ, U21 A SENIORŮ:

 • 09. 04. 2017 – Česká Lípa – Josef Polák (5 tatami)
 • 28. 05. 2017 – Liberec – Petra Piskačová (6 tatami)
 • 11. 11. 2017 – Praha – Filip Miler – (6 tatami)

NÁRODNÍ POHÁRY ŽÁCTVA:

 • 03. 06. 2017 – Trutnov – Tomáš Souček (6 tatami velikost 7x7m)
 • 07. 10. 2017 – Kladno – Lukáš Maule (6 tatami velikost 7x7m)
 • 21. 10. 2017 – Dubňany – Petr Fiala (6 tatami velikost 7x7m)

Dotace pro pořadatele Národního pohárů – 40.000 za soutěž

DODATKOVÉ NOMINAČNÍ TURNAJE (ŽACTVA):

 • 04. 03. 2017 – Kesl Cup – Praha – Karel Kesl
 • 06. 05. 2017 – Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska – Jesení – Svatopluk Sekanina
 • 24. 09. 2017 – Bohemia open – České Budějovice – Petr Beníšek
 • 14. 10. 2017 – Grand Prix North Bohemia – Ústí nad Labem – Josef Rajchert

Dotace pro pořadatele dodatkové nominační soutěže – 5 000,- Kč na soutěž

Ranking aktivních závodníků:
Prezidiu byl předložen ranking aktivních závodníků a medailových umístění na WKF a EKF soutěží. Tento ranking bude sloužit k projektu vytvoření Olympijského týmu.
Prezidium ČSKe bere na vědomí ranking aktivních závodníků.

 • Prezidium ČSKe schválilo nominaci rozhodčích na první  ½ roku 2017
 • Prezidium projednalo a schválilo žádost o pomoc s organizací Letní olympiády dětí a mládeže v rozsahu zajištění pořadatelského servisu soutěže.
 • Prezidium ČSKe schválilo soutěžní řád v plném rozsahu znění dne 1.4.2017.
 • Prezidium ČSKe schválilo pořadatelskou směrnici v plném rozsahu.

Pořadatel MČR v karate 2017:
Zájem o pořadatelství mají:

 • Fight club České Budějovice
 • Karate klub Karlovy Vary
 • SKK Budo Havířov
 • Prezidium jako pořadatele schvaluje Karate klub Karlovy Vary. MČR v karate proběhne ve dnech 02. – 03. 12. 2017 na 6 tatami.

Losovací program pro kraje:
Prezidiu předložil úsek STK návrh na zajištění losovacího programu krajům za podmínek:

 • náklady na zřízení losovacího programu by si kraje hradili sami – cca 6 000,- Kč
 • poté by každý rok kraj zaplatil licenci ve výši – 3 000,- Kč
 • losovací program by fungoval on-line na zaplaceném internetovém serveru
 • všechny soutěže, na kterých by byl on-line losovací program by byly registrace přes databázi ČUBU (vstup pro vytvoření registrace by měl pouze úsek STK)
 • zaškolení pracovníka STK daného kraje by provedl úsek STK
 • Prezidium ČSKe schválilo zajištění on-line losovacího programu pro kraje a ukládá úseků zpracovat nabídku pro kraje, kterou před odesláním zašle na prezidium ČSKe.

Správou tohoto systému byl pověřen Jaromír Musil, který zajistí po podepsání smlouvy instalaci na server czechkarate.cz. Každý kraj bude mít svoji subdoménu např. Pražský svaz karate [zkratka PsKe] bude mít on-line losovací program na webovém portálu ČSKe pod názvem http://pske.czechkarate.cz .

 • Prezidium ČSKe bere na vědomí seznam rozhodčích předložený komisí rozhodčích ČSKe
 • Prezidium ČSKe schválilo předložený návrh kalendáře školení rozhodčích předložený komisí rozhodčích ČSKe.
 • Prezidium ČSKe schvaluje návrh lektorů komise rozhodčích předložený komisí rozhodčích ČSKe.
 • Prezidium ČSKe neschvaluje úpravu pravidel ČSKe pro soutěže konané v ČR. Žádá o dopracování.  
 • Prezidium ČSKe schválilo pomoc na soutěži Memoriál Jiřího Fuchse ve stejném rozsahu jako minulý rok. Obsluhu časomíry zajistí ČSKe a pořadatel uhradí naklady.
 • Prezidium schválilo ekonomickou směrnici ČSKe předloženou Vice-prezidentem pro ekonomiku v plném znění.

Výjezd rozhodčí na ME seniorů 2017:

 • Prezidium schválilo účast všech navržených kandidátů KR ČSKe tj. Marek Kubína, Jaroslava Nekoly a Jaromíra Musila na ME seniorů jako rozhodčí.

Představen RANKING a MOJE VÝSLEDKY:
Byla předložena nový server s výsledky (https://ranking.czechkarate.cz) a žebříčkem soutěží 

 • Prezidium schválilo vypracovaný RANKING a SERVER MOJE VÝSLEDKY a vyslovil souhlas s propojením s losovacím systémem. Kompletní správa systému bude pod Vice-prezidentem pro sport Jaromírem Musilem.
 • Prezidium schválilo nominaci na ME seniorů v daném rozsahu

Doplňující dokumenty komise rozhodčích 2017:
Byl předložen Koncept národních rozhodčích, strategie přípravy mezinárodních rozhodčích, Metodické pokyny a důvodová zpráva komise rozhodčích, dodatky ke směrnici komise rozhodčích.

 • Prezidium neschvaluje tyto dokumenty a žádá KR k přepracování.

Organizační směrnice 2017:

 • Vice-prezident pro sport předloží návrh organizační směrnice ČSKe do příštího jednání PR

Vyhlášení nejlepšího pořadatele NP:

 • Při konání MČR bude vyhlášen nejlepší pořadatel soutěže NP za uplynulou sezónu

Propojení losovacího systému s rankingem ČSKe:

 • Jaromír Musil zajistí úpravu losovacího programu soutěží ČSKe s Rankingem. Poslední platná funkční verze bude uložena na sekretariátu jako zálohová verze.

Soutěže v roce 2018 – Národní poháry a MČR:

 • V rámci zkvalitňování úrovně pořadatelství bude v dalších letech jako pořadatel přípustný pouze krajský svaz, který bude ručit za pořadatelství. Zadat tyto podmínky do organizačních podmínek v dalších létech.