Zápis z jednání prezidia 04/2018

h2. Zápis z jednání Prezidia ČSKe dne 12. 09. 2018

*1. Prezidiu byl dne 26.08.2018 zaslán RR ČSKe návrh nominace na MS WKF ve španělském Madridu.*

Na základě předloženého návrhu nominace předsedkyní rady Reprezentace bylo navrženo celkem 8 závodníků v draftu A a 4 závodníci v draftu B. Jako doprovod byl navržen P. Beníšek a P. Piskačová.

*Prezidium ČSKe elektronicky schvaluje ke dni 29.08.2018 nominaci na MS v navrženém složení.*

*2. Prezidiu byla dne 03.09.2018 zaslána žádost od RR ČSKe k přístupům na server „Moje Výsledky“ pro evidenci a správu reprezentace a k platebnímu portálu PayPal.*

Byla zaslána žádost o přístupy k administraci webového portálu státní reprezentace pro Petra Beníška, Petra Kubičku, Pavlu Linhartovou a Hanku Dostálovou.
Dále byla zaslána žádost o přidělení přístupů a správě pro Petra Kubičku ve věcí registrací přes sportdta a wkf.sportsid s kompletní správou reprezentace na soutěžích a platbách za soutěže Karate1 prostřednictvím Kreditní karty a PayPal účtu.

*Prezidium ČSKe elektronicky schvaluje ke dni 03.09.2018 schvaluje uvedenou žádost a data byla zaslána jmenovaným prostřednictvím zašifrovaného dokumentu.*

*Dále prezidium podepsalo hmotnou odpovědnost s jmenovaným Petrem Kubičkou ve věci použití platebního terminálu a Kreditní karty svazu.*

*Prezidium dále zajistí proškolení všech jmenovaných v záležitosti GDPR a použití databáze pro správu dat reprezentace na serveru „Moje Výsledky“*

*3. Prezidiu byl Ing. Ondřejem Musilem, Ph.D. dne 17. 8. 2018 zaslán návrh na jmenování nové RR ČSKe z důvodu vyřešení vzniklé situace z jednání VV ČSKe a Prezidia ČSKe dne 17. 5. 2018*

h3. Návrh obsahoval následující složení:
* Petra Piskačová – předseda RR ČSKe, (5. Dan, trenér I. Třídy UK FTVS),
* PhDr. Petr Beníšek – člen RR ČSKe, (3. Dan, trenér I. Třídy UK FTVS),
* Richard Růžička – člen RR ČSKe, (6. Dan, trenér I. Třídy UK FTVS).

h3. Dále jako asistenti RR ČSKe bez práva rozhodujícího byli jmenováni:
* Ing. Pavla Linhartová, Ph.D., (3. Dan, trenér II. Třídy ČSKe),
* Petr Kubička, (1. Dan, trenér III. Třídy JčSKe),
* Hana Dostálová, (1. Dan, trenér II. Třídy ČSKe).

*Prezidium ČSKe elektronicky schvaluje ke dni 27.08.2018 schvaluje a jmenuje novou Radu reprezentace v předloženém složení.*

*4. Prezidium ČSKe a člena Výkonného Výboru ČSKe (dále jen VV ČSKe) na základě odvolání komise rozhodčích ze dne 22. 5. 2018 a osobního jednání s níže jmenovaným dne 2. 9. 2018 předložil návrh na jmenování předsedy KR ČSKe*

Prezidium ČSKe a člena Výkonného Výboru ČSKe (dále jen VV ČSKe) který je kontrolním úsekem Komise rozhodčích ČSKe (dále jen KR ČSKe) Mgr. Josefem Rajchertem, dále z důvodu odvolání komise rozhodčích ze dne 22. 5. 2018 a osobního jednání s níže jmenovaným dne 2. 9. 2018 předložil návrh na jmenování předsedy KR ČSKe:

* Umberto BEDENDO (ITA) – předseda KR ČSKe, (4. Dan, Rozhodčí EKF RA/JA, WKF JB/JB).

Na návrh navrženého předsedy KR ČSKe proběhne do konce roku 2018 sledování všech rozhodčích, vytvoření nového rozdělení licencí rozhodčích ČSKe, dle předvedených výkonů a následně osobních konzultací s rozhodčími, adepty na členy KR ČSKe, s přednesením návrhu na jmenování dalších dvou členů KR ČSKe po skončení konání MČR v prosinci 2018.

*Prezidium ČSKe elektronicky schvaluje ke dni 02.09.2018 jmenování nového předsedy KR ČSKe a schvaluje jeho návrh.*

*Do doby doplnění všech členů do tým bude nadále komise pod dohledem člena VV ČSKe Mgr. Josefa Rajcherta, který má spolu s novým předsedou rozhodující slovo při předkládání dokumentů směrem k prezidiu.*

*5. Prezidiu byl dne 03.09.2018 zaslán STK ČSKe návrh na kalendář ČSKe pro rok 2019, který byl up-datován komisí 11.09.2018*

Předseda STK ČSKe Mgr. Jiří Kotala předložil návrh kalendáře soutěží pro rok 2019 a aktualizován dne 11.09.2018 na základě podkladů státní reprezentace.
Návrh kalendáře ČSKe pro rok 2019


*Prezidium ČSKe na svém jednání dne 12.9.2018 schvaluje navržený kalendář ČSKe. Předseda STK ČSKe předloží do 15.10.2018 výsledek jednání s pořadateli k plánovaným akcím.*

*6. Prezidiu byl dne 09.07.2018 předložena žádost o zařazení soutěže Pardubice Open 2019 – 7th International Karate Lions Cup do kalendáře EKF.*

Na základě předloženého návrhu od Prezidenta ČSKe k zařazení Pardubice Open 2019 – 7th International Karate Lions Cup do kalendáře EKF jako soutěž garantovaná ČSKe.

*Prezidium ČSKe na svém jednání dne 12.9.2018 schvaluje zařazení uvedené soutěže pod hlavičkou ČSKe a zasílá žádost k zařazení do kalendáře EKF. Dále doporučuje pro státní reprezentaci ČSKe zařazení mezi soutěže s účastí užšího výběru státní reprezentace na tomto turnaji.*

*7. Na základě změny dotačního systému pro přidělení a čerpání dotace z MŠMT předložil Viceprezident pro ekonomiku p. Slavomír Svoboda návrh na zřízení 2x Národních SCM a 2x Krajské SCM, které budou finančně podporovány svazem formou úhrad cvičebních prostorů, odměn pro trenéry a vybavení center.*

h3. Na základě uvedeného návrhu předkládá Prezidium následující složení:

* NÁRODNÍ Sportovní centra mládeže – SKUPINA „A“
** SCM PRAHA – zodpovědná osoba p. Karl Kesl
** SCM BRNO – zodpovědná osoba p. Jaromír Musil

* KRAJSKÁ Sportovní centra mládeže – SKUPINA „B“
** SCM JIŽNÍ ČECHY – zodpovědná osoba p. Jiří Faktor
** SCM SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO – zodpovědná osoba p. Svatopluk Sekanina

* SPOLEČNÉ AKCE Sportovních center mládeže – SKUP. „A+B“
** Národní soustředění SCM, Soutěže SCM a jiné.

* S finanční podporou pro rok 2018:
** SKUPINA „A“ ………………….. 200.000,-
** SKUPINA „B“ ………………….. 100.000,-
** SPOLEČNÉ AKCE …………….. 300.000,-

*Prezidium ČSKe na svém jednání dne 12.9.2018 schvaluje navržené rozdělení SCM na Národní centra skupina A a Krajská centra skupina B s finanční podporou pro uvedené skupiny a společné akce.*

*8. Viceprezident pro sport Jaromír Musil předložil návrh na zajištění výjezdu pro Olympijský výběr na soutěže Karate1 Premiere League (Tokio, Japonsko) a Karate1 Series A (Šangaj, China).*

Vzhledem ke skutečnosti, že předchozí vedení RR ČSKe nezařadilo tyto soutěže do kalendáře akcí a prezidium ČSKe si plně uvědomuje, že bez podpory a účasti na těchto akcí se výrazně mění šance a možnost usilovat o nominaci na OH 2020 a proto navrhuje podporu pro OV skupiny A (V současné době je zde zařazeno celkem 3 závodníci) pro tyto soutěže.

*Prezidium ČSKe na svém jednání dne 12.9.2018 schvaluje navýšení rozpočtu o 160.000,- Kč pro závodnice zařazené v rankingu WKF do 50 místa (A. Crhonková, L. Veithová a V. Mišková) s účastí 1 trenéra na těchto vybraných akcí. Všechny ostatní náklady nad rámec 160.000,- si závodníci hradí z vlastních zdrojů. Povinností závodnice je zúčastnit se obou akcí.*

*9. Prezidiu ČSKe byl dne 27.6.2018 zaslána žádost o umožnění účasti na zkouškách WKF pro Jaroslava Nekoly a Josefa Rajcherta.*

Na základě předloženého návrhu účasti výše jmenovaných na zkouškách rozhodčích WKF, zejména z důvodu prodloužení anebo zvýšení licenci rozhodčích WKF a udržení si standardu našeho rozhodcovského sboru Prezidium ČSKe tuto žádost bere jako opodstatněnou.

*Prezidium ČSKe na svém jednání dne 12.9.2018 schvaluje výjezd pro Jaroslava Nekoly a Josefa Rajcherta s účastí na zkouškách nebo prodloužení licencí rozhodčích WKF.*

*10. Prezidiu ČSKe předložil návrh na výjezd vedení na MS WKF v Madridu.*

Na základě předloženého návrhu účasti Presidenta ČSKe Ing. Jiřího Bočka a Viceprezidenta pro sport Jaromíra Musila na kongresu WKF a účasti na soutěži MS WKF ve dnech od 5.-8.11.2018.

*Prezidium ČSKe na svém jednání dne 12.9.2018 schvaluje výjezd vedení na Kongres a šampionát WKF.*

*11. Viceprezident pro ekonomiku Slavomír Svoboda informoval o televizním přenosu z MČR v Jindřichově Hradci.*

Na základě příprav související s MČR ČSKe byl navržen přímý přenos v sobotu mezi 16–18 hodinou (senioři) a dále v neděli mezi 14–16 hodinou (žactvo).
Při příležitosti konání nejvyšší soutěže ČSKe požaduje prezidium zřízení VIP prostoru pro významné hosty a sponzory.

*V uvedené záležitosti je pověřen Prezident ČSKe Ing. Jiří Boček o zajištění a komunikaci s organizátory a VIP hosty. Dále Prezidium žádá STK ČSKe k předložení předběžného plánu MČR a schválení vysílacích časů v navrženém časovém rozmezí.*

*12. Viceprezident pro ekonomiku Slavomír Svoboda žádá Radu státní Reprezentace k předložení rozpočtu pro rok 2019*

Na základě neustálých změn a návrhů ze strany RR ČSKe v rozpočtu žádá Prezidium ČSKe k předložení rozpočtu na rok 2019, který bude synchronní s kalendářem WKF a bude v následujícím roce dodržen ze strany RR ČSKe s maximální odchylkou +/- 10 %.

*Rada Reprezentace předloží návrh rozpočtu státní reprezentace, a to nejpozději do 15.10.2018 na adresu prezidia. Tento rozpočet bude před schválen kontrolním úsekem ze strany VV Ing. Ondřejem Musilem, Ph.D.*

*13. Prezidium ČSKe v návaznosti na připravované možnosti uspořádání ME EKF a v návaznosti na jednání Technickém komise WKF navrhuje výjezd na Karate 1.*

Prezident ČSKe předložil návrh na možnost uspořádání ME/MEJ v roce 2022/2023 a navrhuje setkání s Technickou komisí a presidentem WKF na nejbližším Karate 1 soutěži s účastí této komise.

*Prezidium ČSKe na svém jednání dne 12.9.2018 schvaluje výjezd na Karate 1 a zahájení jednání s Technickou komisí a prezidentem WKF p. Antonio Espinosem ve věci pořadatelství ME nebo MEJ v ČR.*

*14. Viceprezident pro sport Jaromír Musil předložil změny soutěžního systému a zavedení poháru talentů pro soutěže ČSKe od 1.1.2019.*

Viceprezident pro sport informoval o situaci ve věci přípravy změn pro sportovní sezónu od 1.1.2019. V první fázi byl zaslán dokument na předsedy krajských svazů s možností vyjádření se k projektu. Bohužel žádné konstruktivní připomínky, žádosti nebyly zaslány do dnes na naši adresu. Z tohoto důvodu lze považovat, že s uvedeným dokumentem souhlasí a nemají žádné výhrady.

*Prezidium ČSKe navrhuje následující členění a vytvoření soutěžního systému v ČR platného od 1.1.2019 pro ČSKe a všechny krajské svazy.*

* Návrh nového minima organizační struktury soutěží na krajské úrovni:
** Krajské poháry talentů – Beginner (nová soutěž pro 8. – 7. Kyu)
** Krajské přebory všech kategorii ČSKe (od 6. Kyu)

* Návrh nové organizační struktury soutěží na národní úrovni:
** Národní poháry ČSKe žáků
** Národní poháry ČSKe kategorii WKF (dorost, junioři, senioři, U21) a Liga
** Kvalifikační soutěž pro MČR – všichni Mistři krajských soutěží
** Mistrovství ČR Beginner
** Mistrovství ČR žáků
** Mistrovství ČR kategorii WKF (dorost, junioři, senioři, U21) a Liga

Návrh nových disciplín pro soutěže BEGINNER (POHÁR TALENTŮ nebo BEGINNER CUP)
* Agility, (obratnostní a rychlostní dovednosti)
* Kihon-Ido, (technické dovednosti)
* Kata Beginner (předvedení základních kata)
* Kumite Beginner (základní nácvik kumite s úpravou pro děti bez kontaktu)

Věkové kategorie:
* Děti 6-7 let, omezení pouze pro 8 a 7 Kyu,
* mladší žáci 8-9 let, omezení pouze pro 8 a 7 Kyu,
* mladší žáci 10-11 let, omezení pouze pro 8 a 7 Kyu,
* starší žáci 12-13 let, omezení pouze pro 8 a 7 Kyu.

Aplikace soutěží a postupový mechanizmus:

*Poháry talentů* budou probíhat pouze na krajské úrovni na základě stanovených a předepsaných pravidel. Soutěž bude minimálně 1 kolová (v případě možnosti kraje může být více kolový systém soutěží) z kterého vzejdou finalisté nebo na základě více kolového systému první 2 z bodového systému, kteří se mohou na základě této nominace účastnit a získat titul *Mistr ČR BEGINNER*. Pořadatelem této soutěže bude ČSKe.

*Krajský přebor* bude probíhat pouze na krajské úrovni na základě pravidel WKF a dodatků ČSKe. Soutěž může být jako 1 kolová (Krajský přebor) nebo více kolový systém žebříčku, kdy vítěz postupuje na kvalifikační soutěž Krajských mistrů, kde může uvedený závodník usilovat o start na MČR v karate ČSKe. Pořadatelem kvalifikační soutěže bude ČSKe.

*Prezidium ČSKe na svém jednání dne 12.9.2018 schvaluje předložený návrh změn soutěžního řádu a pověřuje Viceprezidenta pro sport Jaromíra Musila k dopracování a předložení kompletního návrhu ve spolupráci s TMK ČSKE a STK ČSKe nejpozději do termínu 1.11.2018.*

*15. Prezidiu ČSKe byla dne 7.8.2018 zaslána prostřednictvím pořadatele Vánoční ceny Mladé Boleslavi žádost o podporu 25 ročníku*

V uvedené žádosti se pořadatel obrací na prezidium ČSKe s žádostí o finanční podporu a úhradu pořadatelského týmu, vybavení a časomíry pro pořádání 25 ročníku. Současně se zastřešením kategorie BRH na tomto turnaji.

*Celá záležitost byla projednána na zasedání prezidia 12.9.2018 a bohužel bylo konstatováno, že v uvedený termínu a rozsahu není možné vyhovět pořadateli. Při pořádání významných akcí je třeba si uvědomit náročnost projektu a v předstihu minimálně 1 roku zahájit jednání o vzájemné spolupráci. V současné době ČSKe není schopna garantovat a finančně pomoci, protože nebylo s touto akcí počítáno při sestavování rozpočtu pro rok 2018.*