Zápis z jednání prezidia 04/2019

Zápis z jednání prezidia ČSKe 04/2019 ze dne 20.11.2019 konané v Praze. Přítomni členové Prezidia: Ing. Jiří Boček, Slavomír Svoboda a Jaromír Musil. Hosté P. Piskačová a P. Beníšek.