Zápis z jednání VV 01/2022

Zápis ZOOM meetingu jednání Výkonného výboru ČSKe dne 23.02.2022 ve složení: Ing. Jiří Boček, MBA, Slavomír Svoboda, Jaromír Musil, Ing. Ondřej Musil, Ph.D, Karel Kesl, Kamil Guzek.

Viceprezident pro ekonomiku p. Slavomír Svoboda předložil ke schválení návrh rozpočtu pro rok 2022 s vysvětlením ekonomických záležitostí ve věci k ME2022 v Praze.

Členové VV ČSKe schvalují předložený návrh rozpočtu pro rok 2022, který bude upřesněn a dopracováno po obdržení dotací z NSA pro tento rok.

Návrh předloženého rozpočtu: (update 21.09.2022)

Scen_Schvaleny_rozpocet_CSKe_2022_Svoboda