Změna ve vedení Rady Reprezentace ČSKe

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 19.1.2022 provedlo změny ve vedení rady reprezentace Českého svazu karate.

Předsedou rady reprezentace je nově pan PhDr. Petr Beníšek, trenéry reprezentace jsou Bc.Miroslav Hýsek a Ing. Mirka Vašeková,asistenty trenérů jsou Petr Kubička a Ing. Richard Růžička. Sekretářkou reprezentace bude Bc. Lenka Roudnická.

Prezidium děkuji paní Petře Piskačové za její dosavadní práci a novému vedení přeje hodně úspěchů.

Prezidium ČSKe

Nové vedení RR ČSKe
Pracovní struktura RR ČSKe