Zpráva komise rozhodčích 03/2013

Vážené kolegyně a kolegové,

V souvislosti s novou směrnicí úseku rozhodčích ČSKe si dovoluji, jak bylo avizováno na posledním školení, připomenout povinnou úhradu licenčního poplatku.

Každý licencovaný rozhodčí ČSKe je do data 31. 3. 2013, povinen uhradit jednorázovou částku odpovídající hodnotě jeho licence (na dobu jednoho roku).

Tato částka se skládá na účet ČSKe 1750206504/0600, jako variabilní symbol uveďte vaše číslo licence, které najdete na stránkách www.czechkarate.cz a to zde (http://www.czechkarate.cz/page/seznam-rozhodcich-cske), prosíme také do jména vkladu uvést příjmením rozhodčího pro lepší identifikaci. Částku je možno složit i hotově, proti dokladu, na sekretariátu ČSKe.

Lektoři a členové KR ČSKe jsou od poplatků osvobozeni.

Uvedená nová směrnice rozhodčích, schválená VV ČSKe, bude s malým zpožděním zveřejněna na webových stránkách ČSKe, během několika dní. Prochází ještě závěrečnou synchronizací s novou Ekonomickou směrnicí ČSKe.

Děkujeme za pochopení.

*Sazby úhrad licencí:*

Karate Referee KR 1.400,- (vyjma lektorů a členů komise)
Rozhodčí RA 1.100,-
Rozhodčí RB 800,-
Rozhodčí RC 500,-

Za Komisi rozhodčích ČSKe
Mgr. Josef Rajchert, předseda