Zpráva reprezentace z Austria Open

Zpráva ze soutěže seriálu GOLDEN LEAGUE – AUSTRIA OPEN konané 9.10.2010

Ze státní reprezentace kata se na vlastní náklady zúčastnili tito závodníci:

**Kata individuál muži:**
TESÁREK Jakub
PILMANN Jindřich
JANDA Lukáš
DEBRECENYI Jakub

**Kata ženy:**
VAŠEKOVÁ Mirka
KOTĚROVÁ Anežka

**Kata tým muži:**
PILMANN Jindřich, TESÁREK Jakub, JANDA Lukáš

**Pro nemoc se nezúčastnili:**
Vladimír Míček
Karel Imrišek
Marek Pohanka

**Kata individuál muži – počet závodníků 62:**

Nejlépe se umístil Jindřich Pilmann, probojoval se až do finále, kde podlehl Italovi L. Valdesimu. Tím získal stříbrnou medaili.
Jakub Tesárek se probojoval do třetího kola, zde narazil na evropského medailistu Francouze Dacka, který následně prohrál s pozdějším vítězem Valdesim.
Lukáš Janda se též probojoval do třetího kola, zde prohrál s Valdesim, který ho vytáhl do repasáže. V repasáži porazil Slovince Plazara, následně prohrál se Slovákem Urikem a tím získal 7. Místo.
Jakub Debrecenyi dosáhl čtvrtého kola kde prohrál s Angličanem Taylorem, kterého následně v semifinále vyřadil J. Pilmann.

**Kata individuál ženy – počet závodnic 34:**

Mirka Vašeková se probojovala do 2.kola
Anežka Kotěrová prohrála ve druhém kole s pozdější finalistkou Slovenkou Balciarovou, v repasáži porazila Portugalku Cardoso a následně prohrála s Maďarskou reprezentantkou Horvathovou. Celkově obsadila 9.místo

**Kata tým muži – počet 11:**

Náš tým zaznamenal opět velký úspěch, postupně porazil Portugalce 5:0, reprezentaci Iránu 5:0 a ve finále přemožitele Francouzů Chorvaty 6:1 a tím získali celkové vítězství.

**Výsledky:**
Kata muži:
Jindřich Pilmann 2. místo
Lukáš Janda 7. místo

**Kata ženy:**
Anežka Kotěrová 9. místo

**Kata tým muži** 1. místo

V Praze dne 10. 10. 2010

Iva Keslová
Asistent kata státní reprezentace