Zrušení výjezdu na ME seniorů v Baku

Vážení členové, závodníci,
prosím věnujte pozornost přiloženému dokumentu.
RR ČSKe

informace_RR_reprezentace_ME_zruseno