2 část školení a doškolení trenérů ČSKe

P O Z V Á N K A
======================

– 2.část školení trenérů II. třídy (doškolení trenérů II. třídy)
– školení trenérů III. třídy (doškolení trenérů III. třídy)
– zkoušky STV Dan
– specializace – kurz pro trenéry I.třídy

**Termín:**
6. – 7. 11. 2010

**Místo konání:**
ZŠ Josefa Gočára, Tylovo nábřeží 1140 (vchod B), 500 02 Hradec Králové

**Čas:**
zahájení školení a doškolení sobota 6. 11. 2010 v 9.00 hod
zahájení veřejných zkoušek STV Dan sobota 6. 11. 2010 v 17:00 hod.

**Přihlášky:**
zasílejte do 30. října 2010 na e-mail: tmk@czechkarate.cz
tel. 608 805 405

**Poplatky:**
školení trenérů II. třídy 2.000,- Kč / splatné na místě
doškolení trenérů II. třídy 600,-
školení trenérů III. třídy 600,-
doškolení trenérů III. třídy 300,-
zkoušky STV Dan 1.500,- 1. Dan, 500,- každý další stupeň

**Lektoři:**
Jaromír Musil, Jiří Faktor, Karel Kesl, Kamil Guzek, Michal Hrubý

**Poznámka:**
Formou semináře se mohou tohoto školení zúčastnit i ostatní členové
ČSKe, poplatek je 300,-Kč. Ubytování informace Kamil Guzek tel.: 608 744 488

Podmínky udělení licence B (trenér 2. třídy karate a sebeobrany ČSKe)
=====================================================================

1) minimální věk 18 let
2) minimální technický stupeň 1. Dan registrovaný u ČSKe!
3) držitel trenérské licence III. třídy minimálně 1 rok
4) účasti na školení trenérů v daném počtu hodin vedený lektory TMK ČSKe
5) Úspěšné absolvování teoretické části na FTVS s konečným testem více naleznete
zde: http://www.ftvs.cuni.cz/verejnost/czv2/licence-b.htm
6) potvrzení o absolvování praxe v délce 115 hodin pod vedením trenéra I. nebo II. třídy
7) odevzdání seminární práce v rozsahu 15 stran čistého textu na přidělené téma
8) uhrazení poplatku za účast a licenci dle ekonomické směrnice ČSKe

předseda TMK ČSKe
Jaromír Musil

pozvánka ke stažení zde: 101105_treneri.pdf