školení rozhodčích – informace

Vážené kolegyně kolegové,

.=
v duchu předcházející informace si Vás dovoluji pozvat na avizovaný seminář z Pravidel rozhodování v předvečer konání soutěže Northbohemia 2010.
Máme potvrzenu účast mezinárodního lektora WKF pana Javiera Escalante, který se vrátil z M Austrálie a Číny, kde působil v roli hlavního rozhodčího.
I na naší soutěži Vás bude, spolu s kolegou Nekolou, řídit a pomáhat ve Vaší práci.
Vzhledem k tomu, že patně dojde k úpravám Pravidel na světové scéně, považuji Vaši účast na tomto semináři pochopitelně za nezbytnou.
Komise rozhodčích ČSKe ,ve smyslu vstřícného kroku k vyškolení dalších rozhodčích na severní Moravě, pozvala na uvedený seminář jejich rozhodcovský sbor a to zdarma.
Uvedení zájemci se zúčastní i rozhodování na turnaji NORTHBOHEMIA.
Prosím všechny rozhodčí, aby potvrdili svou účast,dle počtu bude organizována přednášková místnost (pro projekci zápasových situací, jejich vysvětlivkami a komentáři).

**Místo konání:**
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
Budova B páté patro

**Čas konání:**
prezentace 17,30 (prosím dodržet příchod!! a rozhodcovskou ústroj-nebudeme se převlékat v přednáškové místnosti)
Seminář 18,00 – 21,00

**Lektor:**
Javier Escalante,angličtina- osvědčený překlad do češtiny Jan Rajchert

**Účast mezinárodních rozhodčích:**
KR ČSKe-J.Rajchert,J.Nekola,J.Musil a M.Kubín.

V průběhu semináře bude i malé občerstvení. Těšíme se na setkání s Vámi v přátelské atmosféře.Na semináři nebudou testy, ani se nebudou provádět úpravy Licencí.

Se sportovním pozdravem

Mgr.Bc. Josef Rajchert ,
KR ČSKe,tel 602 421 764