Aktualizace DATABAZE ČSKe

Licence zkušebních komisařů ČSKe

Evidence zkušebních komisařů I.třídy, II.třídy a III.třídy ČSKe a Kolégium Danů ČSKe. Zde si můžete prověřit zda zkušební komisař má platnou licenci a může vám udělit stupeň technické vyspělosti Dan. Včetně kontaktů na všechny zkušební komisaře.

Evidence udělených STV Dan

Na tomto odkaze najdete všechny udělené stupně technické vyspělosti DAN udělené zkušebními komisaři. Můžete si zde ověřit jestli váš STV Dan byl správně zaregistrován.

Licence trenérů ČSKe

Evidence licencí trenérů I.třídy, II.třídy a III.třídy ČSKe a Lektorů ČSKe. Zde si můžete prověřit platnost vaší licence a možnost doškolení. Doškolení trenérů probíhá 2x ročně, pro více informací sledujte kalndář akcí karate.

Seznam Rozhodčích ČSKe

Kompletní seznam rozhodčích ČSKe s platnými licencemi. Kontakty na rozhodčí formáte e-mail a telefon pro pořadatele soutěží karate pod záštitou ČSKe..

Širší výběr reprezentace ČSKe

Kompletní seznam širšího výběru státní reprezentace ČSKe. Předseda rady reprezentace Ing. Ondřej Musil, asistenti: Mgr. Petra Peceková, Jaromír Musil a Iva Keslová