Zápis z jednání prezidia 02/2018
Přítomni: Ing. Jiří Boček, Slavomír Svoboda a Jaromír Musil ========= Zápis z jednání Prezidia ČSKe dne 12. 04. 2018 *1. Prezidiu byla zaslána dne 12.03.2018 žádost od předsedy STK ke schválení pořadatele MČR 2018* Předseda STK Mgr. Jiří Kotala navrhuje jako pořadatele schválit jediného zájemce o pořadatelství MČR v roce 2018 Jihočeský svaz karate prostřednictvím klubu Fight Club České Budějovice. MČR se uskuteční v Jindřichově Hradci v městské sportovní hale na ulici U Stadionu č.p. 1137, Jindřichův Hradec. Prezidium ČSKe...

Read More

Zápis z jednání prezidia 01/2018
*Přítomni:* Ing. Jiří Boček, Slavomír Svoboda a Jaromír Musil ============= Zápis z jednání Prezidia ČSKe dne 22. 02. 2018 *1. Prezidiu byl zaslán dne 03.11.2017 dopis od rozhodčího Jaroslava Rehuše týkající se nesplnění směrnice pro nominaci na MČR a další námitky na KR ČSKe* Více-prezident pro sport Jaromír Musil na základě komunikace s ostatními členy PR ČSKe zaslal KR ČSKe žádost o vyjádření k tomuto dopisu pod Spis. Značkou KR-03-2017 *2. Na základě zjištění Jaromíra Musila hrozby vyřazení karate z...

Read More

Zápis z Gremia a Prezidia ČSKe 05/2017
Zápis Grémia ČSKe 2017 *Přítomni zástupci:* Jihočeský svaz karate, Jihomoravský svaz karate ČSKe, Jihomoravský svaz karate, Svaz karate Plzeňského kraje, Pražský svaz karate, Moravskoslezský svaz karate, Středočeský svaz karate, Ústecký svaz karate, Královehradecký svaz karate, Olomoucký svaz karate ČSKe, Krajský svaz karate ČSKe Zlínského kraje, Pardubický svaz karate, Krajský svaz karate Vysočina, Liberecký svaz karate. *Nepřítomni:* Karlovarský svaz karate Zápis z jednání VV ČSKe s krajskými předsedy - Grémia ČSKe dne 20.10.2017 v Brně # Prezentace přítomných delegátů # Prezident...

Read More

Zápis jednání Prezidia ČSKe 04/2017
*Přítomni:* Ing. Jiří Boček, Slavomír Svoboda a Jaromír Musil *Zápis z jednání Prezidia ČSKe dne 27. 09. 2017* • Prezidiu byla zaslána dne 24.7.2017 žádost na zvážení odvolání KR ČSKe členem VV ČSKe Josefem Rajchertem *Prezidium zamítá předložený dokument k odvolání z funkce KR ČSKe jako neopodstatněnou.* • Prezidiu byla zaslána dne 27.7.2017 návrh na pozastavení a přepracování směrnice TMK 2017 obsahující připomínky Středočeského svazu karate, z.s. ke Směrnice TMK 2017 se žádostí o Vaše vyjádření. Viceprezident pro ekonomiku Slavomír...

Read More

Zápis z jednání prezidia 03/2017
*Přítomni:* Ing. Jiří Boček, Slavomír Svoboda a Jaromír Musil *Hosté:* Marek Kubín, Petra Piskačová, Miroslav Hýsek, Iva Keslová, Ondřej Musil ============================ h2. Zápis z jednání Prezidia ČSKe dne 22. 06. 2017 * Prezidium zahájilo jednání s Komisí rozhodčích. Bohužel bylo konstatováno, že za komisi rozhodčích se zúčastnil pouze Marek Kubín, předseda KR ČSKe. Ostatní členové a kontrolní člen VV byli omluveni přede. *Vice-prezident pro sport předložil KR ČSKe nedostatky ve směrnici KR ČSKe s žádostí o dopracování a zaslání nejpozději...

Read More

Zápis z jednání prezidia 02/2017
*Body z jednání prezidia ČSKe 02 – 05/2017* Prezidium ČSKe schválilo svolání odborného grémia na měsíc září, říjen. (Odborné grémium bude složeno z VV ČSKe, odborných komisí ČSKe, předsedů krajských svazů a 1-2 jimi navržené kandidáty.) Tématem odborného grémia bude změny v olympijském cyklu do roku 2020, úprava národních pravidel karate, změny a návrhy pro práci s mládeží a seniory, podpora olympijského teamu soutěže pro přípravky a návrhy změn stanov ČSKe Prezidium ČSKe neschvaluje předložené materiály KR (směrnice a metodické pokyny)...

Read More

Zápis z jednání prezidia 01/2017
*Body z jednání prezidia ČSKe  01 – 04/2017* Prezidium ČSKe schválilo předložený rozpočet komise rozhodčích a bude předložen ke schválení VV ČSKe. Prezidium neschvaluje směrnici komise rozhodčích a zasílá podklady pro přepracování. Prezidium ČSKe schválilo nová pravidla WKF s účinností od 01. 04. 2017. Žádá KR k dopracování dodatků pravidel pro soutěže ČR. (Např. velikost tatami, autorizované ochranné pomůcky a oděv, nebo počet rozhodčích na soutěžích pro žáky. Prezidium ČSKe schvaluje předložený rozpočet úseku STK a bude předložen ke schválení VV ČSKe.  ...

Read More

Usnesení z VH ČSKe 12.6.2012
USNESENÍ z jednání Volební valné hromady Českého svazu karate dne 12.6.2012 v Praze _____________________________________________________________ U1: VH schvaluje program jednání tak, jak byl předložen. U2: VH schvaluje jednací řád tak, jak byl předložen. U3: VH schvaluje volební řád tak, jak byl předložen. U4: VH volí navrhované pracovní předsednictvo ve složení Ing. Jiří Boček, Slavomír Svoboda a Vladimír Ryska. U5: VH volí návrhovou komisi ve složení Eliška Vaníčková, Karel Kesl a Jiří Bašus. U6: VH volí volební komise ve složení Petra Adamiecová,...

Read More