Zápis z jednání prezidia 01/2017
*Body z jednání prezidia ČSKe  01 – 04/2017* Prezidium ČSKe schválilo předložený rozpočet komise rozhodčích a bude předložen ke schválení VV ČSKe. Prezidium neschvaluje směrnici komise rozhodčích a zasílá podklady pro přepracování. Prezidium ČSKe schválilo nová pravidla WKF s účinností od 01. 04. 2017. Žádá KR k dopracování dodatků pravidel pro soutěže ČR. (Např. velikost tatami, autorizované ochranné pomůcky a oděv, nebo počet rozhodčích na soutěžích pro žáky. Prezidium ČSKe schvaluje předložený rozpočet úseku STK a bude předložen ke schválení VV ČSKe.  ...

číst více

Usnesení z VH ČSKe 12.6.2012
USNESENÍ z jednání Volební valné hromady Českého svazu karate dne 12.6.2012 v Praze _____________________________________________________________ U1: VH schvaluje program jednání tak, jak byl předložen. U2: VH schvaluje jednací řád tak, jak byl předložen. U3: VH schvaluje volební řád tak, jak byl předložen. U4: VH volí navrhované pracovní předsednictvo ve složení Ing. Jiří Boček, Slavomír Svoboda a Vladimír Ryska. U5: VH volí návrhovou komisi ve složení Eliška Vaníčková, Karel Kesl a Jiří Bašus. U6: VH volí volební komise ve složení Petra Adamiecová,...

číst více