Evidence členské základny v rejstříku sportu MŠMT

S koncem roku 2019 došlo ke změně ve struktuře zapisovaných dat o fyzických osobách (sportovcích a trenérech). Zásadní změnou je nutnost u českých státních příslušníků vyplnit rodné číslo.

Připomínáme oddílům/klubům registrovaným v ČSKe, kteří žádají o dotace prostřednictvím MŠMT o nutnosti zápisu dat do Rejstříku sportu MŠMT. Aktualizaci dat poté provádět bez zbytečného odkladu.

Ostatní oddíly/kluby, kteří budou chtít v příštích výzvách žádat o dotace z MŠMT chceme upozornit o nutnosti zápisu dat do rejstříku sportu před podáním žádosti o dotaci.

Správná struktura CSV, kterým se údaje o sportovcích a trenérech nahrávají do Rejstříku je uvedena na internetové stránce Rejstříku https://rejstriksportu.msmt.cz/user/struktura-csv. Je zde ke stažení vzor „Prázdné CSV k vyplnění“.

Původní CSV soubor (bez rodných čísel) nelze použít, ale data z původního CSV je možné nakopírovat do nového vzoru a doplnit rodným číslem.

Podrobný manuál k verzi 3.0 Rejstříku: https://rejstriksportu.msmt.cz/User/manual.pdf

Zde najdete základní ustanovení z Podrobného manuál k verzi 5.0 Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení

Prezidium ČSKe vás o této změně informoval prostřednictvím předsedů klubů 28.2 a následně 12.3.2020. Zde máte přiložené manuály k rychlému převodu přímo z databáze cubu.info na Rejstřík MŠMT, který nově od 1.6.2020 naleznete na adrese https://www.rejstriksportu.cz

Rychlý návod na to jak správně zadat data do systému bez chyb
rychly-postup-evidence-a-registrace-na-rejstrik-msmt

Jak rychle zjistit platnost záznamu (nejčastější chyby) verze 03
overeni-spravnosti-CSV-pro-Rejstrik-MSMT-vr03

Podrobného manuál k verzi 5.0 Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení
2020-rejstrik-sportu-manual