II. Školení rozhodčích ČSKe (Havířov)

Druhé kolo povinného školení a semináře z Pravidel rozhodování karate ČSKe, absolvovalo v Havířově na 22 stávajících a nových rozhodčích. Pod hlavičkou pořadatele, SK Budo Havířov, prošli jak noví adepti této profese, tak stávající rozhodčí ČSKe, souborem teoretických i praktických prověrek. Dvoustupňové testy a praktická cvičení prověřily jejich schopnosti stát v panelu soudců a rozhodčích na soutěžích ČSKe. Nechyběla ani přednáška výkladu pravidel nebo projekce zásadních momentů z uplynulých soutěží. Závěrem došlo i na praktická cvičení sestav všech současných stylů, škol karate.

Konečného vyhodnocení zkoušek a udílení jednotlivých licencí se ujali předseda Komise rozhodčích ČSKe Mgr. Josef Rajchert a VV ČSKe pověřený lektor Jaromír Musil.

Poděkování patří hlavnímu organizátorovi této akce, který připravil i mládežnickou soutěž pro praktické zkoušky, panu Marku Frantovi.