INFORMACE KE KONTROLNÍMU TURNAJI KATA (online)

Vážení reprezntanti,

Věnujte pozornost následujícím informacím ohledně kontrolní soutěže kata online. Vzhledem k technickým problémům (nestabilní internetové spojení, špatné nastavení kamery, světelné odrazy apod.), které se vyskytly pří předcházející soutěži, se RR rozhodla změnit průběh soutěže pro kata, která měla proběhnout prostřednictvím přímého internetového přenosu.

Soutěž se týká  reprezentantů v úzkém výběru kata a úzkého výběru TM U14 pro rok 2022.

Doplňující informace z 27. 11. 2020:

1) Prosíme, obratem, o potvrzení účasti na akci či omluvu a informaci o náhradním termínu plnění.

2) Bližší pokyny k natáčení:

– Kata je třeba zacvičit čelem ke kameře na jeden záběr (dále viz původní dokument)

– Výběr finálního materiálu, kt. závodník zašle trenérům je na zodpovědnosti a volbě závodníka

– Videonahrávku zašlete prostřednictvím aplikace Whatsapp na uvedená čísla, nicméně prostřednictvím odkazu na externí úložiště (Google, YouTube, …). V případě přímého zaslání videa by došlo k selhání z důvodu kapacit aplikace a zařízení.

3) Zpětnou vazbu obdrží jednotliví závodníci (trenéři) na e-mail po zhodnocení rozhodčími v řádu několika dnů. (Prosíme o kontrolu všech kontaktních údajů v databázi Moje výsledky.)

Informace-k-online-trurnaji-kata-11_2020