MČR mládeže 2011 – Info STK

STK ČSKe dává na vědomí účastníkům Mistrovství ČR mládeže, které bude probíhat ve dnech 3. a 4.12.2011 v Ústí nad Labem, některé základní informace k této soutěži.

*Propozice*
Propozice na MČR mládeže jsou k dispozici na tomto odkazu:
„http://www.karaterec.com/documents/contests/111203_mcr_mladeze_usti.pdf“:http://www.karaterec.com/documents/contests/111203_mcr_mladeze_usti.pdf

*Nominace*
Nominace na MČR mládeže již byla uzavřena a již v ní nebudou probíhat žádné změny. Výjimkou může být pouze divoká karta reprezentace či změny v krajských nominacích na základě dohody s STK příslušných krajských svazů.

Kompletní nominace je k dispozici na tomto odkazu:
„http://www.karaterec.com/cz/cske-postup-na-mcr-z-np.php“:http://www.karaterec.com/cz/cske-postup-na-mcr-z-np.php

Každý klub si může stáhnout svoji soupisku nominovaných závodníků na tomto odkazu:
„http://www.karaterec.com/cz/cske-postup-na-mcr-kluby.php“:http://www.karaterec.com/cz/cske-postup-na-mcr-kluby.php (Vyhledávat lze buď přímo podle názvu klubu, nebo podle města, ve kterém klub působí).

*Kategorie*
MČR mládeže probíhá ve dvou dnech s tím, že v sobotu jsou na programu kategorie dorostu a juniorů, v neděli pak kategorie žactva. Pro určení věkové kategorie každého závodníka je rozhodující datum zahájení soutěže, tedy věk, jakého závodník dosáhne v sobotu 3.12.2011. Střídavý start či ostaršení není na MČR povoleno.

Každý závodník může startovat pouze v kategorii, pro kterou získal nominaci, tedy např. v případě nesplnění hmotnostního limitu pro danou hmotnostní kategorii nejsou možné přesuny do jiné hmotnostní kategorie. Výjimkou jsou loňští mistři ČR, kteří mohou startovat v kterékoli kategorii (při respektování disciplín kata / kumite).

*Podmínky pro registraci do soutěže*

– průkaz karate (budo pas), který musí být řádně vyplněn a opatřen fotografií
– platná známka ČSKe / ČUBU pro rok 2011
– zdravotní prohlídka ne starší jednoho roku
– v případě startu v disciplíně kata minimálně 8.kyu
– v případě startu v disciplíně kumite minimálně 6.kyu
– v případě startu v disciplíně kumite splnění podmínky hmotnosti pro danou kategorii

Vzhledem k významu tohoto turnaje nelze nesplnění jakékoli z výše uvedených podmínek tolerovat!

*Registrace do soutěže*
Registrace do soutěže bude probíhat v souladu s propozicemi s tím, že v první fázi bude možná registrace pouze do jednotlivých disciplín kata. Registrace do disciplín kumite bude vyhlášena až ve chvíli, kdy budou nalosovány disciplíny kata. Závodníci, kteří budou startovat v kata i v kumite, se tedy musí dostavit zvlášť i k registraci pro disciplínu kumite, při které budou zároveň převažováni.

*Soutěž kata týmů*
Na programu MČR mládeže jsou i kategorie kata týmů. Jedná se o sjednocené kategorie (v sobotu kata team dorostenci + junioři/ dorostenky + juniorky, v neděli kata tým žáci / žákyně). Soutěž kata týmů je otevřenou soutěží. Žádáme týmy, které se hodlají zúčastnit MČR, aby zaslali přihlášku na e-mailovou adresu stk@czechkarate.cz do 1.12.2011.

*za STK ČSKe*
Kamil Guzek
Jiří Kotala