Zemřel J. Delcourt čestný president WKF

Včera nás navždy opustil zakladatel světového sportovního karate Jacques Delcourt, bývalý president WUKO, předchůdce současné WKF, ve které následně působil jako čestný president.

Čest jeho památce.

VV ČSKe