Nabídka kurzů pro trenéry na FTVS

Nabídka kurzů Celoživotního vzdělávání pro rok 2013

*Kurzy pro studenty TV, učitele, trenéry*

*Hry jako tréninkový prostředek ve sportovní přípravě dětí*

*- Termín:* 21. 6. 2013

*Garant kurzu:* doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
*Kurz je určen:* trenéři dětí, učitelé TV, rodiče sportujících dětí
*Cíl kurzu:* seznámit účastníky s možnostmi využití her jako tréninkového prostředku i organizační formy ve sportovní přípravě dětí
*Forma studia:* dva výukové bloky – teoretická a praktická část
*Ukončení kurzu:* osvědčení o absolvování kurzu
*Cena:* 1 100 Kč

*Stimulace schopností*

*Rychlostní schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí*

*- Termín:* 24. 5. 2013

*Garant kurzu:* doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
*Kurz je určen:* trenéry dětí, učitele TV, rodiče sportujících dětí
*Cíl kurzu:* Teoretická část vysvětluje teorii stimulace rychlostních schopností u dětí, popisuje hlavní zásady rozvoje jednotlivých druhů rychlostních schopností (rychlosti reakce, jednotlivého pohybu i lokomoce). Popisuje hlavní metody a prostředky pro stimulaci lineární i nelineární rychlosti.
Praktická část bude popisovat hlavní prostředky užité pro rozvoj rychlosti v dětském věku. Účastníci si vyzkouší příklady cviků pro hlavní skupiny prostředků.
*Forma studia:* dva výukové bloky – teoretická a praktická část
*Ukončení kurzu:* osvědčení o absolvování kurzu
*Cena:* 1 000 Kč ( možnost absolvování kurzu rozvoje koordinace a síly se slevou: cena dvou kurzů: 1800 Kč, cena tří kurzů: 2 500 Kč )

*Silové schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí*

*- Termín:* 26. 4. 2013

*Garant kurzu:* doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
*Kurz je určen:* trenéry dětí, učitele TV, rodiče sportujících dětí
*Cíl kurzu:* Teoretická část vysvětluje teorii stimulace silových schopností u dětí, popisuje hlavní zásady rozvoje silových schopností v jednotlivých vývojových fázích (do 10 let, 10 – 12 let, 12 – 15 let). Popisuje hlavní metody a prostředky pro stimulaci síly.
Praktická část bude popisovat hlavní prostředky užité pro rozvoj síly v dětském věku. Účastníci si vyzkouší příklady cviků pro hlavní skupiny prostředků.
*Forma studia:* dva výukové bloky – teoretická a praktická část
*Ukončení kurzu:* osvědčení o absolvování kurzu
*Cena:* 1 000 Kč ( možnost absolvování kurzu rozvoje koordinace a rychlosti se slevou: cena dvou kurzů: 1800 Kč, cena tří kurzů: 2 500 Kč )

*Koordinační schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí*

*- Termín:* 7. 6. 2013

*Garant kurzu:* doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
*Kurz je určen:* trenéry dětí, učitele TV, rodiče sportujících dětí
*Cíl kurzu:* Teoretická část vysvětluje teorii stimulace koordinačních schopností u dětí, popisuje hlavní zásady rozvoje koordinačních schopností v jednotlivých oblastech projevu koordinačních schopností. Popisuje hlavní prostředky a formy pro stimulaci koordinace.
Praktická část bude popisovat hlavní prostředky užité pro rozvoj koordinace v dětském věku. Účastníci si vyzkouší příklady cviků pro hlavní skupiny prostředků.
*Forma studia:* dva výukové bloky – teoretická a praktická část
*Ukončení kurzu:* osvědčení o absolvování kurzu
*Cena:* 1 000 Kč ( možnost absolvování kurzu rozvoje síly a rychlosti se slevou: cena dvou kurzů: 1800 Kč, cena tří kurzů: 2 500 Kč )

Přihlášky a informace o jednotlivých kurzech získáte na lnovotna@ftvs.cuni.cz, 220 17 2250