UK FTVS – Trenérská škola 1.třídy

Vážení sportovci,

věnujte prosím pozornost tomuto sdělení a přiloženému dokumentu.

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen FTVS) připravuje ve školním roce 2013/2014 další běh Trenérské školy.

Trenérská škola probíhá na základě písemné Dohody o spolupráci mezi FTVS a sportovní federací (ČSKe a ČUBU).

Jedná se o nejvyšší trenérské vzdělání v daném sportovním odvětví. Na závěr úspěšného studia získá frekventant osvědčení ve čtyřech jazykových mutacích vč. vysvědčení, jehož platnost lze uplatnit i v zahraničí. Tyto dokumenty vytvářejí podklad pro vydání trenérského průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňují základní podmínku pro vydání živnostenského listu Provozování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti studované specializace.

Do 15.5.2013 Vás žádáme o vyjádření, zda Váš klub/dojo/federace bude mít zájem v roce 2013/2014 realizovat školení trenérů licence A ve spolupráci s UK FTVS.
Podmínkou spuštění školení trenérů licence A je minimálně 8 účastníků.

Přihlášky posílejte na e-mail tmk@czechkarate.cz