Naši rozhodčí na zkouškách EKF

Paříž – Jako již tradičně v rámci soutěže ME Regionů /EKF/ se konal mezinárodní kurz pro rozhodčí Evropské Federace Karate. Tento rok vše probíhalo v romantické Paříži pod záštitou organizátora, Francouzské Federace Karate. ME i samotný kurz hostil Stade Pierre de Coubertin.

Systém školení byl členěný do čtyř dnů. Vyslaní zástupci ČSKe Michal Hrubý, Jakub Tesárek a Josef Polák, věděli, že je nebude čekat nic snadného.

První den je, ve čtvrtek odpoledne, čekaly několika hodinové přednášky teorie pravidel a to jak v soutěžní disciplíně kumite, tak i v kata.

V pátek ráno byly na programu testy z pravidel. Jako první probíhal test kumite. Komise EKF zopakovala rozšíření okruhu otázek o dalších 20. Rozhodčí tedy museli v daném časovém limitu odpovídat v kumite testu na sedmdesát otázek. Hned potom následoval test v kata, kde bylo otázek padesát. Jedním z kritérií udělení licence je právě přesnost odpovědí v teoretickém testu. Zde není možné přesáhnout hranici deseti procent chybných odpovědí. Vše probíhalo v anglickém a francouzském jazyce. Dále byl na programu praktický nácvik hodnocení kata. Zde se řešily nové trendy, jak kata hodnotit a byly kladeny přesné požadavky co a jak hodnotit a jakým směrem by EKF chtěla kata posuzovat (údery do karategi, nedovolené doprovodné zvuky apod.).

Po tomto kurzu následovala praktická ukázka kata, kterou naší rozhodčí Michal Hrubý a Jakub Tesárek předvedli před přidělenými členy evropské komise rozhodčích. Po praktickém předvedení kata navíc musel každý jeden z účastníků odpovídat na otázky členů komise (v anglickém jazyce), např. nekompromisnímu předsedovi KR WKF R. Lowingerovi…..).

Ve večerních hodinách probíhal praktický nácvik hodnocení soutěže kumite. Opět se řešily trendy nových pravidel a směřování řízení zápasů kumite.
V sobotu, v průběhu celého dne, probíhala praktická zkouška před komisí, přímo během konání ME Regionů. Rozhodčí byli rozděleni do skupin na jednotlivá tatami a zde byly jejich výkony sledovány a hodnoceny jednotlivými členy evropské komise rozhodčích.

Systém řízení jednotlivých zápasů, jak v kata, tak v kumite je opravdu na této úrovni velmi náročný a naši rozhodčí tak absolvovali opravdovou zkoušku „ohněm“.
V neděli, po finálových zápasech, se již jednotliví adepti zkoušek, v určeném pořadí, dostavili před členy komise, kde jim byly sděleny výsledky celého čtyřdenního maratonu.

Rozhodčí Michal Hrubý se v licenčním hodnocení posunul výše a získal jak v kata, tak i v kumite licenci Judge A. Gratulujeme k tomuto velkému úspěchu, zvlášť když jednotliví členové komise vyjádřili našemu rozhodčímu osobně pochvalu.
Jakub Tesárek byl benjamínek a na zkouškách poprvé, což je vždy velmi náročné. I on byl na 100% úspěšný. Získal licenci Judge B a to jak v disciplíně kata tak i kumite. Taktéž gratulujeme.
Josef Polák usiloval pouze o zvýšení licence v kumite. A to z Judge B na Judge A. Bohužel souhrnem všech hodnocených parametrů mu licence, konstatováním komise, zvýšena nebyla.

Děkujeme našim rozhodčím na vzornou reprezentaci svazu a přejeme bystré oko při rozhodování na dalších soutěžích. Jistě, jako lektoři, přenesou nové poznatky mezi své kolegy na republikové úrovni.

Mgr. Josef Rajchert
Komise rozhodčích ČSKe