Školení trenérů v Č. Budějovicích

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ ČESKÉHO SVAZU KARATE v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

O víkendu 13. – 14. června se v tělocvičně TJ karate České Budějovice konalo školení trenérů II. a III. třídy. Na školení se sjelo přes šedesát cvičenců z celé ČR.

Školení technicky zajišťoval TMK Jihočeského svazu karate Martin Hermann. Školení vedli zkušení lektoři Českého svazu karate – Iva Kesslová a Petra Piskačová a Jihočeského svazu karate – Jiří Faktor, Miroslav Hýsek, Martin Sláma a Jaroslav Valenta. Iva Keslová přítomné seznámila s novým zkušebním řádem a velice podrobně se věnovala tréninku souborných cvičení kata. Petra Piskačová se věnovala problematice závodního zápasu kumite, Jiří Faktor vedl trénink k přípravě závodníka na sportovní zápas kumite a stejnému tématu se věnoval také Miroslav Hýsek. Martin Sláma zajistil přednášku pro začínající trenéry a Jaroslav Valenta s cvičenci trénoval styl karate Goju Ryu.

V rámci školení se konaly zkoušky na stupně technické vyspělosti v karate od 1. Kyu až po 4. Dan. Zkoušek se zúčastnilo sedmnáct uchazečů o zvýšení STV a uspělo celkem patnáct cvičenců.

Ing. Martin Hermann
TMK JčSKe