Nový zkušební řád Shotokan

Vážení trenéři,

.=
nejprve chci všem trenérům poděkovat za hojnou účast na školení a doškolení trenérů II. a III. třídy konaného v Ostravě ve dnech 24.-25.10.2009.

.=
Věřím, že nový zkušební řád bude sloužit nejen jako náplň zkoušek STV, ale i jako inspirace pro tréninkovou jednotku.

.=
V současné době plánujeme představení zkušebního řádu zástupcům krajských svazů TMK a STV s nutnou účastí zkušebních komisařů I. a II. třídy ČSKe. Termín byl stanoven na 19.12.2009 při konání Noci Mistrů. Podrobné informace budou umístěny na stránkách ČSKe co nejdříve. Doporučujeme účast zkušebních komisařů i krajské licence.

Vysvětlení funkčnosti a platnosti

Proč „návrh“?
Zkušební řád je v současné době ve sledování a testování a mohou se zde objevit nějaké nesrovnalosti a chyby v textu. Po nejméně 1/2 roce budou tyto chyby a změny aplikovány do poslední verze zkušebního řádu a ten bude následně předložen ke schválení VV ČSKe.

Od kdy bude platit?
Zkušební řád je platný již teď, ale zatím jen pro širokou veřejnost. Pro zkušební komisaře bude platný od 1.1.2010. (Zkušební komisař má na zkouškách právo vyzkoušet cvičence z adekvátních technik přiměřené ke zkoušenému KYU/DAN tudíž i z nového zkušebního řádu).

Rady
Zkuste si projít v tréninkové jednotce celý zkušební řád a uvidíte, že jsou to všechno věci, které znáte a cvičíte. U čtení zkušebního řádu si můžete říci, že je to těžké, ale ve skutečnosti poznáte opak.

Pomoc Vám
V současné době připravujeme prezentaci na DVD, které bude předáno 19.12.2009 na již zmíněném představení návrhu zkušebního řádu všem zástupcům krajů a krajských TMK, pro seznámení s novým zkušebním řádem. Toto DVD vám pomůže mnohé pochopit.

S pozdravem

Jaromír Musil a Team TMK ČSKe, který se podílel na tvorbě nového zkušebního řádu.

Nový zkušební řád ke stažení zde: ZR-Shotokan-2009-3.0-all.pdf

Slovník japonských výrazů v karate ke stažení zde: SLOVNÍČEK JAPONSKÝCH VÝRAZŮ.pdf