Premier League 2018 – inovace

Originál dokument ke stažení:
Innovations Premier League 2018_NF_ENG.pdf

*Změny v roce 2018 v bodech:*

# *Registrace*
## čtyři fáze registrace v období 2 měsíců před soutěží
## rozděleno po 15 dnech
### fáze: pro NF (prvních 15 dní) 1 závodník z NF z hlavního rankingu WKF do 50 místa
### fáze: volná registrace (druhých 15 dní) další doplnění registrace z hlavního rankingu WKF do 50 místa, ale max. 2 závodníci na kategorii a stát. (včetně 1. faze)
### fáze: volná registrace (třetích 15 dní) další doplnění registrace bez ohledu na hlavní rankingu WKF, ale max. 2 závodníci. Pokud již tito závodníci nebyli registrováni ve fázi 1. a 2. na kategorii a stát.
### fáze: (posledních 15 dní) doplnění volných míst do max. počtu 64 závodníků v kategorii bez ohledu na pozici v rankingu nebo státu.
# *Losování*
## nasazení prvních 8 závodníků z rankingu WKF v každé kategorii.
# *Startovné*
## Individuální kategori 75 €
## Teamové kategorie 150 €
# *Ceny pro vítěže*
### místo 750 € (team nebo individuální kategorie)
### místo 500 € (team nebo individuální kategorie)
### místo 200 € (team nebo individuální kategorie)