Proběhlo školení trenérů, Praha 2017

Ve dnech 16. 6. až 18. 6. 2017 organizovala TMK ČSKe hlavní (7-dmi kreditové) školení na půdě FTVS UK v Praze. FTVS UK poskytla ke školení ty nejlepší podmínky, a to jak v podobě lektorů školení, tak i v podobě prostor, které splňovaly všechna kritéria komise.

Školení začalo úvodní hodinou, kde členové komise TMK ČSKe – PaedDr. Michal Hrubý, Ph.D. a PhDr. Radim Pavelka, Ph.D., rozebrali novou směrnici vzdělávání trenérů. Reagovali na dotazy zúčastněných trenérů týkajících se všech oblastí směrnice, tedy vzdělávání trenérů, zkoušek technické vyspělosti, registrace licencí a fungování obou databází svazu.

V následujícím programu již bylo vše věnováno sledu odborných teoretických přednášek a praktickému cvičení ve speciální úpolové tělocvičně FTVS UK. TMK ČSKe by ráda zapojila do přednáškové činnosti aktivní trenéry všech klubů na území České republiky, ale i v ze zahraničí. Jako první se aktivně do přednáškové činnosti zapojil trenér Fight clubu České Budějovice, Petr Beníšek, který aktuálně ukončil dvouleté studium a byla mu udělena trenérská licence A. Přednášel o vedení tréninkového procesu ve svém klubu a o přípravě závodníků kumite. Následně byli posluchači školení seznámeni se systémem koučovských licencí a pravidly karate, resp. pravidly karate pro kouče. Následující den se do přednáškové činnosti zapojili odborní asistenti na FTVS UK Praha. Doktorka Coufalová informovala o aktuálních trendech ve sportovní výživě a správném nastavení stravovacího režimu pro sportovce. O využití fyzioterapie ve sportovní přípravě přednášel Dr. Hráský. Obě přednášky se setkaly s velkým ohlasem. Proto připravujeme samostatná jednodenní školení zaměřené právě na tyto oblasti. V praktických cvičeních se vedení ujal garant TMK ČSKe, člen výkonného výboru ČSKe, Karel Kesl. Obsahem cvičení byly formy přemísťování v základních postojích a aktuální debata o potřebách trenérů při přípravě závodníků kata. Dále se do aktivního cvičení resp. vedení praktické části zapojil Dr. Radim Pavelka, Ph.D., jehož obsahem byl rozvoj akcelerace a rychlosti pomocí specifických cvičení. Lektoroval taktéž Jan Netscher, bývalý kondiční trenér fotbalového A mužstva a fotbalové Slávie Praha, jehož přednáška na téma rozvoj silových schopností byla velmi podnětná. Jako olympionik v atletice dokázal všechny zaujmout i na atletickém oválu velkou mírou fundovanosti a zapálením pro věc.

Komise tímto děkuje Ivě Keslové za velmi aktivní vystupování zvláště při praktickém cvičení, a všem zúčastněním trenérům za pozornost a pozitivní ohlasy. Doufáme, že se systém a naše nová vzdělávací filozofie přenese k širším masám a budeme součástí rozvoje sportovního karate.