Prezident svazu na nejvyšším jednání WKF

Prezident Českého svazu karate, pan Ing. Jiří Boček, se jakožto člen vedení Světově federace karate (World Karate Federation) a také jako 1. viceprezident Evropské federace karate (European Karate Federation) účastnil jednání Výkonného výboru WKF. Tento Výkonný výbor je nejvyšším orgánem světového karate.

Velmi náročná jednání probíhala několik dní a to před začátkem 26. Mistrovství světa karate, které se konalo od 24. října v Budapešti. Na programu byla řada významných bodů, včetně dalšího směřování světového karate. Jednalo se mimo jiné o Olympijských hrách v Los Angeles a také o dalším postupu k Olympijským hrám v Brisbane 2032. Dalším tématem jednání bylo například směřování jednotlivých komisí nebo také řešení mezinárodní situace, která má vliv na světové karate.

Potvrzením významné pozice pana Bočka ve světové federaci byl i fakt, že na závěr Mistrovství světa karate 2023 osobně předával medaile vítězům.

Jsme nesmírně hrdí, že Česká republika, respektive české karate, má takto významného člena světové federace a tím i významné zastoupení na mezinárodním poli.