Předseda TMK začleněn do expertní komise WKF

PaedDR. Michal Hrubý Ph.D., předseda Trenérsko-metodické komise ČSKe a vedoucí katedry sportovního výkonu a diagnostiky na Fakultě Sportovních studií na Masarykově Univerzitě Brno, byl začleněn do expertní komise při klasifikaci para-karatistů v rámci Technické komise Světové federace karate (sekce para-karate).

Celkové složení hodnotící komise na Mistrovství světa karate 2023 bylo:

Classification team, classification panel:
1. Dusana Augustovicova (SVK) – head of classification
2. Sasha Gerritson (USA) – technical classifier
3. Soujanya Naidu (BRA) – medical classifier

Research team:
1. Debbie van Biessen (KU Leuven, BEL) – Generic battery
2. Dagmar Nemcek (Comenius University, SVK) – Generic battery
3. Radovan Hadza (Comenius University, SVK) – Opto jump
4. Michal Hruby (Masaryk University, CZE) – Kistler force plates
5. Henrieta Hornikova (Comenius University, SVK) – other tests

Úkolem Michala Hrubého byla klasifikace v rámci systému Kistler force plates (stabilita, explozivní síla dolních končetin), dále hodnocení antropocentrických ukazatelů a následně se jeho činnost rozšířila (na základě jeho kvalifikace 6. DAN, a EKF licence rozhodčího) na specifické cvičení s para sportovci na základě jejich medicínské diagnózy. Hodnotila se úroveň realizovaných, předepsaných technických kombinací. Toto probíhalo i v rámci zjištění mobility pro vozíčkáře.

Celková činnost při kategorizaci sportovců byla velice sledována Výkonným výborem WKF. Komise zde navázala kontakty a dostala pozvání do centra Olympijské přípravy do Říma.

Kvalifikace by měla probíhat i na dalších významných turnajích WKF a předseda TMK Michal Hrubý bude i nadále jejich součástí. Jedná se tak o výrazné ocenění Michala Hrubého a celkově pozitivní vnímání Českého svazu karate na mezinárodním poli v oblasti trenérsko-metodické.