Proběhlo školení trenérů ČSKe

V prvním listopadovým víkendu 3. – 4. 11. 2012 proběhlo v Plzni školení a doškolení trenérů všech tříd ČSKe. Školení proběhlo pod záštitou českého svazu karate ve spolupráci s Plzeňským svazem karate v čele s panem Zdeňkem Kubalíkem.

Školení, které bylo spojeno se seminářem karate pro všechny zájemce, se zúčastnilo přes 40 cvičenců nejen z Plzeňského kraje, ale byli zde vidět cvičenci nejen ze středočeského kraje, ale i z Moravy.

Školení bylo převážně zaměřeno na styl Shotokan co se jedná z oblasti aplikace nového zkušebního řádu do praxe a také seznámením se rozdíly zkušebního řádu jiných stylů jako je Goju-Ryu a Shito-Ryu.

První části se ujal předseda TMK ČSKe a to tématu kihon technik dle jednotlivých stylů, nejčastější základní chyby, a to při technickém provedení m v posunech. Závěrem první části bylo probrány některé důležité prvky spojené s oyo-ido zkušebního řádu. V druhé části dopoledního tréninku se ujal asistent TMK ČSKe pro Kumite Bc. Jiří Faktor, který rozvinul tematický okruh oyo-ido do volného pohybu ve sportovním zápase a některé důležité body.

V odpolední části bylo na programu Kihin Kumite, kterého se zhostil Ing. Vít Štencel spolutvůrce zkušebního řádu sekce kumite. V této části si cvičenci osvojili a zopakovali základní prvky Gohon kumite, sanbon kumite, ippon kumite a Jiju kumite. Po krátké přestávce navázal Jirka Faktor v poslední části tohoto dne a to se zaměřením na samotný zápas, taktiku a nácvik s partnerem.

Nedělní část byla rozdělena do tří bloků. První blok byl zaměřen na načasování a správné provedení technických nácviků pro kata, které předvedl Jarek Musil. V další části se ujal druhý asistent TMK ČSKe pro úsek Kata a to Iva Keslová, která probrala základní problematiku kihon kata stylu Shotokan a vybraných mistrovských kata. V poslední části zastoupil při plánovaném porovnání se styly Jaromíra Musila, který se věnoval novým trenérům III. Třídy při přednášce sportovního tréninku v učebně, reprezentant Bc. Vladimír Míček, který se zúčastnil semináře také jako přípravné odreagování před MS v Paříži, a předvedl některé rozlišnosti a důležitosti v kata zejména stylu Goju-Ryu a Shito-Ryu. Cvičenci si tak mohli nejen vyzkoušet zacvičit jiný styl, ale měli tak možno vidět rozlišnosti například porovnání kata Shotokan Kanku Dai s kata Shito-Ryu Kosokun Dai.

Celé školení bylo v přátelské atmosféře nejen ze strany lektorů ale i trenérů, kteří se školení zúčastnili. Zejména slovy Jaromíra Musila patří všem zúčastněným pochvala a respekt nejen za jejich účast na semináři, ale i přístupu k tréninku a účasti na všech tréninkových jednotkách a to zejména i v neděli.

Poděkovaní patří také Plzeňskému svazu karate, který se zhostil pořadatelství tohoto školení a zajistil vše potřebné pro chod. Věříme, že toto školení v Plzeňském kraji nebylo poslední.

Společné foto zúčastněných od Jana Adama