Proběhlo školení trenérů JčSKe 2016

Školení trenérů a seminář kata karate v Českých Budějovicích 2016

Školení trenérů pořádané trenérsko-metodickou komisí Jihočeského svazu karate se konalo ve dnech 4. – 5. června 2016 v areálu TJ Karate České Budějovice v ulici E. Destinnové v Českých Budějovicích. Školení se účastnilo 41 členů ze 14-ti oddílů JčSKe (TJ Č. Budějovice, TJ N. Hrady, SKP Č. Budějovice, Cobra Ryu Strakonice, Karate Horažďovice, TJ Boršov, TJ Vodňany, SK Vodňany, Nakama Sedlice, Panthers Č. Krumlov, Okinawa Goju Ryu Dojo J. Hradec, Karate Hořice, Sokol Č. Budějovice, Slavie Č. Budějovice). Bylo proškoleno 28 stávajících trenérů III. třídy a 13 nových uchazečů o licenci trenéra III.třídy. V letošním roce je z řad členů oddílů a škol JčSKe patrný zvýšený zájem o školení.

V dopolední části se účastníkům školení věnoval Bc. Jiří Faktor (6. Dan), který se zaměřil na základy sportovního kumite a práci se začínajícími závodníky, a to nejen nejen na technickou tréninkovou přípravu závodníků, ale také na psychickou stránku tréninku a zápasu. Lektor konstatoval, že za dobu, co trénuje, v kumite téměř vymizely některé účinné techniky, jako například podmety a základní techniky úderů a byly nahrazeny kopy na horní část soupeřova těla, bez řádné přípravy cvičence, a to i u začátečníků a dětí. V kumite téměř vymizel bojový duch a kontrolovaný kontakt a soutěží se pouze na technický zisk bodů a medailí….
V odpoledním bloku přednášel přítomným Mgr. Martin Sláma (5. Dan) metodiku základního tréninku pro začínající trenéry karate a zaměřil se především na prevenci úrazů a správné vedení tréninkové jednotky. Začínajícím trenérům zadal k vypracování písemnou práci pro získání licence trenéra karate III. třídy.
Na školení a zkouškách na STV 2. Kyu až 5. Dan se podíleli lektoři: Jiří Faktor, Iva Keslová (6.Dan), Martin Sláma a technicky školení zajišťoval Martin Hermann. Na zkoušky nastoupilo celkem šest uchazečů od 2.Kyu až po 5. Dan. Ne všichni účastníci složili zkoušky úspěšně. Nejvyšší technický stupeň 5. Dan získal Václav Plecer z Tameshi Wari Borovany a STV 3. Dan získal Petr Zachař z TJ Karate Nové Hrady.

V neděli se konal v rámci trenérského školení seminář kata, který vedla Iva Keslová a společně s členem české reprezentace Lukášem Jandou. Prováděli instruktáž nácviku základních principů v tréninku kata Heian a ve druhém tréninkovém bloku se věnovali tréninku mistrovských kata. Tohoto semináře se účastnilo již podstatně méně cvičenců (21 z 8 oddílů JčSKe), ale potěšující je, že se semináře účastnilo z celkového počtu téměř polovina dětí a mládeže do 18. let.
Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci školení trenérů. Tyto akce přispívají mimo jiné nemalou měrou k rozvoji trenérsko-metodických dovedností trenérů III. třídy a především budoucích zájemců o tuto kvalifikaci v rámci JčSKe.

Ing. Martin Hermann TMK JčSKe