Úprava pravidel pro žáky pro rok 2016

Doplněk a změna v Pravidlech rozhodnutím VV ČSKe.

Článek 1, odst.10

Zápasiště pro kategorii žactva se upravuje na 7 x 7 metrů.

Výklad, III.

III. Při zmenšení zápasiště v kategorii žactva je zápasiště rozšířeno o metrovou ochrannou zónu na všech stranách.

Článek 4, Výklad, 6/

Rozhodování disciplíny kumite žákovských kategorií soutěží ČSKe:

6//V případě rozhodování zápasu kumite, na dva soudce a jednoho rozhodčího, je postup rozhodování následující:

• Dva soudci v rozích tatami signalizují předepsanými gesty všechny situace, které si zasluhují pozornost rozhodčího, pohybujícího se v protilehlé části tatami. Jedná se, jak o bodovatelné techniky, tak o chování kategorie I. nebo II.
• Rozhodčí je povinen, mimo ostatní standardní situace, zastavit zápas v případě shody názorů dvou ze tří zúčastněných rozhodčích/soudců.
• Při zastavení zápasu signalizuje svůj důvod zastavení zápasu a nabízí své hodnocení. Při vyhlašování verdiktu postupuje v matematické shodě. Nemůže vyhlašovat verdikt pouze na základě svého mínění nebo proti shodnému mínění soudců.
• V případě shody, avšak bodové nerovnosti, postupuje při vyhlašování bodů, penalizací a trestů ve shodě s platnými pravidly (nižší hodnocení).
• V rozhodnutí zápasu na Hantei rozhoduje prostá většina.

Článek 4 odst.2

…stejné národnosti (pro soutěže ČSKe, stejné klubové příslušnosti)

Děkujeme za pozornost