Slovy pana Slavomíra Svobody k VH

Vážení,

chtěl bych všem účastníkům, kteří se účastnili Volební valné hromady Českého svazu karate dne 12.6.2012 v Praze, poděkovat nejen za účast, ale především za trpělivost a toleranci nebo uznávám, že prezentované zprávy byly příliš dlouhé a ne pro každého zcela zajímavé. Myslím si, že na příště by bylo v hodné, tyto zprávy poslat delegátům v elektronické podobě, aby si je mohli v klidu přečíst a potom udělat krátký informační blok k těmto zprávám.

Z průběhu VH jsem měl opravdu zcela upřímnou radost, že v době, kdy řada národních svazů prožívá průběh VH jako velice konfliktní, bylo vidět, že v popředí našeho sportu jsou lidé opravdu uvážliví, tolerantní a schopni racionálně přemýšlet. A to nejen v té starší generaci, ale i mladší generaci, protože skladba naší VH opravdu nebyla jenom otázkou určité skupiny lidí nebo generační skupiny lidí. Byli tam jak starší mistři, se kterými se známe již desítky let, tak mladí trenéři a závodníci, kteří za sebou mají řadu zkušeností. Co mě nejvíce potěšilo, že tam byli muži i ženy. V předchozích letech vidět závodnicí, zkušenou trenérku nebo předsedkyni klubu na VH byla spíše vzácnost. A právě tato skutečnost nám dává možnost přežít toto, pro sport, velmi těžké finanční období. Protože soudržnost nás karatistů na VH byla jednoznačně patena.

Chtěl bych Vám všem ještě jednou velice upřímně poděkovat. V případě jakýchkoli dotazů se na mě můžete obrátit, ale počítáme s tím, že v průběhu podzimu bude v každém krajském svazu minimálně 1 nebo 2 školení k otázce nového evidenčního programu, nových možností financování oddílů a podrobné seznámení s připravovanými změnami v soutěžích na rok 2013, které by měli výrazně zkvalitňovat sportovní prostředí pro závodníky, trenéry i rozhodčí.

Tak jako pan Kesl a jemu postavení staří mistři si pamatuji již mnoho VH včetně té první a musím říct, že za celou tu řadu let na mě tato VH a tito zástupci oddílů a karatistického hnutí zapůsobili opravdu přesvědčivě a já doufám, že tak jako se zodpovědně stavíme my ke karate, že tak činní i ostatní státy a představitelé světové federace ve snaze zařadit se mezi olympijské sporty, což nemusí být náš hlavní cíl. Ale jistě by to karate v rámci popularizace pomohlo. Naším hlavním cílem je výuka a trénink karate, to aby se nám to líbilo a abychom měli z této činnosti příjemný pocit a stalo se to naším životním postojem a životní láskou.

Ještě jednou na závěr děkuji,

S pozdravem,
Slavomír Svoboda
Hospodář svazu ČSKe